• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Gyllebolets förskola är en mindre treavdelningsförskola som är nyrenoverad och erbjuder fräscha lokaler. Med god förskollärartäthet och en pedagoggrupp som kontinuerligt kompetensutvecklar sig fördjupas den undervisning som barnen möter med strävan efter god balans mellan omsorg, trygghet och kognitiva utmaningar.

Avdelningar

Gyllebolet är en mindre treavdelnings-förskola i Fyllinge med en yngrebarnsavdelning, Sörgården och två avdelningar, Mellangården och Norrgården som tillsammans kallas för Bullerbyn.

Utemiljö och närmiljö

Förskolan ligger i Fyllinge med promenadavstånd till Stadsbondgården, bibliotek och skola. Förskolan har tillgång till lådelcyklar som gör att barnen säkert kan utforska omgivningen på uppskattade äventyr. Ibland går färden lite längre bort.

Så arbetar vi – pedagogik

På Gyllebolet har det under lång tid getts förutsättningar att utforska och intressera sig för läs- och skrivspråket. Språket är framträdande även i den lekfulla undervisningen i ämnen som matematik, naturvetenskap och teknik. Detta arbete löper som en röd tråd i hela huset så att det sker med kontinuitet och progression.

Genom att man utgår från barnens tidigare erfarenheter och ser till att barnen får möta samma innehåll och aktiviteter många gånger involveras och engageras barnen i undervisningen. Här finns en tydlig strävan att den utbildning som bedrivs ska vara tillgänglig för alla utifrån vars och ens förutsättningar.

Övningsförskola

Förskolan är en av Halmstads övningsförskolor för blivande förskollärare sedan höstterminen 2022. Det innebär att förskolan har direktkontakt med den senaste forskningen inom allt som har med barns utveckling och lärande att göra. Att vara en övningsförskola gynnar alla barn samtidigt som studenter får möjlighet att utveckla sitt pedagogiska hantverk.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn börjar på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och är den första kontakten ni och ert barn har med ett sammanhållet utbildningssystem. Det är viktigt med en god introduktion och start på en lång relation, för både barnet som för vårdnadshavare.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med ditt barn är mellan klockan 9.00-11.00 så att barnet får tid att lära känna miljön, personalen och de andra barnen. Därefter är det tid för barnet att lära sig vara på förskolan mer och mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör längden på introduktionsperioden. Vi rekommenderar dock att du avsätter omkring två veckor för att vi tillsammans ska kunna utgå från ditt barns behov.

När överskolning sker mellan förskolans olika avdelningar görs det av personalen.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en hel dag på förskolan. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma.

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

Vi medicinerar generellt inte barn på förskolan med undantag för det som faller inom ramen för egenvård, det vill säga astma, allergi, diabetes med mera.

När du lämnar och hämtar ditt barn

Den vardagliga kontakten mellan förskola och hem är viktig för vår samverkan. Det är viktigt att vi inte pratar över huvudet på barnet utan tillsammans med det. Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan så att personalen vet vilka som har kommit och vilka som har gått hem. När vi arbetar i barngruppen vill vi vara närvarande och det kan göra att vi inte alltid har möjlighet att möta upp i tamburen vid lämning och hämtning. Ni är hjärtligt välkomna in och delta i det som pågår!

Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera och organisera verksamheten så att vi använder de resurser vi har på bästa sätt. Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Meddelanden om aktiviteter, föräldramöten eller annat viktigt skriver vi i tamburen eller på Unikum.

I läroplanen står det bland annat att förskolans arbete ska ske i nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Det är därför viktigt att ni pratar med oss om det är något du funderar över. Du kanske behöver berätta om det hänt något särskilt som kan vara bra för oss att veta så att vi kan bemöta barnet utifrån dennes behov. Om tiden inte räcker till vid lämning eller hämtning kan vi bestämma tid för samtal.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Det är viktigt för små barn att få sova en stund för att orka med dagen på förskolan. Denna vila kan till och med göra att barnen har lättare att få goda sovvanor även under natten. Övertrötta barn kan ha svårare att komma till ro.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack/hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för utvecklingssamtal en gång om året då vi pratar om den utbildning och den undervisning ditt barn möter i förskolan och hur vi gör för att följa upp ditt barns utveckling och lärande. Tillsammans pratar vi om vad vi kan lägga till i utbildningen. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.