Om förskolan

Furets förskola ligger i utkanten av bostadsområdet Furet. Förskolan har tre avdelningar med en välkomnande, stor och fin gård med gott om plats för lek och utforskande. Pedagogerna arbetar aktivt med att utveckla barnens lek och lärmiljöerna både ute och inne. Våra värdeord som vi utgår ifrån är "välkomnande", "tillsammans", "kreativitet", "lyssnande" och "lustfyllt lärande".

Avdelningar

Furets förskola har tre avdelningar. På avdelning Lönnen går de yngsta barnen och på avdelningarna Björken och Eken går de äldre barnen.

Utemiljö och närmiljö

Förskolan ligger i ett lugnt område med närhet till andra förskolor och skolor. Det är promenadavstånd till staden och Stadsbiblioteket och barn och pedagoger har möjlighet att gå på upptäcktsfärd i närområdet.

Så arbetar vi – pedagogik

Verksamheten och undervisningen utgår från Läroplanen för förskolan (Lpfö-18). Förskolan har utbildade förskollärare och barnskötare som arbetar med planering av det pedagogiska arbetet och reflektion/utvärdering. Förskolan utvecklar sina lärmiljöer och anpassar dem utifrån barnens intressen. Pedagogerna skapar miljöer som utmanar och utvecklar barnens lek ute och inne och leken har en stark koppling till undervisningen och läroplanen.

Förskolan har tillgång till en specialpedagog som handleder pedagogerna i specialpedagogiska frågor.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån sina förutsättningar och behov. Barnen ska ges förutsättningar att växa och utvecklas. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid den tar.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack eller hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De äldre barnen kan ha läsvila i soffa eller vila på madrass med lugn musik eller saga. De yngre barnen sover oftast inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack eller hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.

Sommarsammanslagning

Under juli månad har vi en gemensam sammanslagning med övriga förskolor på Furulunds verksamhetsområde.