• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Laxöns förskola med sina fem avdelningar ligger i bostadsområdet Furet. Förskolans utemiljö och gård består av en stor skogstomt med spännande terräng och inbjuder till lek och rörelse, där barnen ges möjlighet att uppleva naturen med alla sina sinnen.

Avdelningar

Förskolan har tre yngre barnsavdelningar med barn 1–3 år Korallen, Krabban och Pärlan. Samt två äldre barnsavdelningar med barn 3–5 år Musslan och Snäckan.

Utemiljö och närmiljö

Förskolans utemiljö och gård består av en stor skogstomt med spännande terräng som inbjuder till lek och rörelse, där barnen ges möjlighet att uppleva naturen med alla sina sinnen.

Så arbetar vi – pedagogik

Förskolan lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och ett gott bemötande. Vi ser barnen som kompetenta och med en vilja till utveckling och lärande. Barnen erövrar kunskap och erfarenhet med alla sina sinnen i det sociala samspelet. Lärandet förstärks genom olika upplevelser och uttrycksformer.

Mötet med barnen

I mötet med barnen arbetar vi som medforskande pedagoger och deltar i barnens olika lärprocesser i en utmanande och inspirerande lärmiljö. Vi skapar möten i naturliga sammanhang där bland annat språk, bild, naturvetenskap och IKT ingår.

För att kvalitetssäkra den pedagogiska verksamheten på förskolan har vi fokus på aktionsforskning som ett verktyg.

Förskolan har också tillgång till en specialpedagog som handleder pedagogerna i specialpedagogiska frågor.

Läslyftet

Under en treårs period har pedagogerna på förskolan fortbildat sig i Läslyftets där man arbetar med böcker och högläsning utifrån gemensam litteratur. Detta har gett positiva effekter på förskolan utifrån en fortbildningskultur, undervisningskultur och barnens förändrade kunnande.

Estetiska lärprocesser och scenkonst

Förskolan har också ett kontinuerligt samarbete med biblioteket och kulturförvaltningen, som pedagogerna kopplar till estetiska lärprocesser och scenkonst samt till årets projekt "Promenad" på förskolan.

Övningsförskola

Sedan 2017 är vi en övningsförskola, vilket innebär att vi är en förskola för lärarstudenterna vid Högskolan i Halmstad under deras verksamhetsförlagda utbildning.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid den tar.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack/hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.

Sommarsammanslagning

Under semesterperioden i juli månad, slås förskolorna inom Furulunds verksamhetsområde ihop. Sammanslagningen sker varierande mellan förskolorna år från år.