Om förskolan

Smörblommans förskola ligger på Andersberg med en stor utegård där barnen ges mycket utevistelse under deras dag på förskolan. Det är gångavstånd till många fina lekplatser och natursköna grönområden som ligger i närheten av förskolan. Andersberg är ett mångkulturellt område och ett av Smörblommans pedagogiska huvudfokus är språkutveckling.

Avdelningar

Smörblommans förskola har fem avdelningar. Snigeln 1–3 år. Getingen, Fjärilen, Humlan och Myran 3–5 år. Vi samarbetar mycket över avdelningarna. Alla känner alla på Smörblomman, både barn och pedagoger.

Utemiljö och närmiljö

Vi har en stor utegård där vi precis har fått tillgång till en stor klätterställning och rutschkana med en stor sandlåda. Vi satsar på mycket utomhusvistelse med utomhuspedagogik. Lekplatserna som finns i närheten ger också en chans att gå till nya ställen i naturen som utmanar barnens motorik.

Så arbetar vi – pedagogik

På Smörblommans förskola kommer ert barn att möta ett pedagogiskt arbete med huvudfokus på barns språkutveckling. Alla pedagoger som arbetar här har gått en utbildning i tecken som stöd, TAKK, vilket stödjer och stimulerar barns språkutveckling. Vi arbetar efter förskolans läroplan och dokumenterar, analyserar kvalitetsarbetet för att säkra förskolans pedagogiska kvalité.

Smörblommans gemensamma värden

Alla barn på Smörblomman har rätt till:

  • Att få utvecklas i sin egen takt och utifrån sina intressen och förmågor
  • Att bli respekterade för dem de är
  • Personal som är öppen för alla kulturer
  • Personal som samarbetar med vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid den tar.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack/hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Utvecklingssamtalen utförs i Unikum där vårdnadshavare kan förbereda sig inför samtalet. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.