• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Kastanjealléns förskola ligger i en fin gammal tegelbyggnad vid en vacker allé av kastanjeträd nära både Galgberget, Nissan och centrum. På förskolan finns det plats för 65–70 barn fördelade på två våningar.

På Kastanjealléns förskola arbetar vi utifrån ett projekterande förhållningssätt utifrån missionen – en förskola som är barnens arena och visionen om att förskolan ska vara en demokratisk mötesplats där pedagogerna tar ställning för barns rättigheter varje dag.

Avdelningar

Det finns två avdelningar på förskolan, en på nedre plan som heter Neptunus och en på övre plan som heter Pegasus. På förskolan finns två arbetslag som består av 6–7 medarbetare vardera. Ett arbetslag arbetar på Neptunus och ett arbetslag arbetar på Pegasus.

Barnen på respektive avdelning är uppdelade i tre grupper. Pedagogerna arbetar två och två som ansvarar för varsin grupp. Pedagogerna arbetar utifrån ett projekterande förhållningssätt där gruppens och individens utveckling kan följas upp i förhållande till våra mål i läroplanen.

Utemiljö och närmiljö

Förskolan ligger centralt med närhet till både Nissan och Galgberget med sin fantastiska natur.

Så arbetar vi – pedagogik

Härvarande med fokus på möjligheter

Kastanjealléns pedagogiska verksamhetsidé fokuserar på att bygga upp inspirerande, tillgängliga och föränderliga lärmiljöer där barnen själv ges möjlighet att bestämma vad de behöver använda och när.

Här är mötet mellan människor centralt. Alla människor ska ses som kompetenta medmänniskor där vi har fokus på möjligheter istället för hinder.

Vi har ett öppet sinne för det lärande som kan formas i en process hos barnet utifrån barnets egna intresse och där pedagogerna stöttar barnets utforskande. Pedagogernas roll blir därmed att vara härvarande tillsammans med barnen för att utmana dem mot ökad kunskap.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör längden på introduktionsperioden.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, senast samma morgon som ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Magsjukdom

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunch finns möjlighet för barnen att vila en stund. Det kan se olika ut beroende på vilka behov barnen har. För de äldre barnen handlar det ofta om att få befinna sig i en lugnare aktivitet medan de yngre barnen ofta vilar eller sover på en madrass inomhus.

Blöjor

Blöjor tar ni själv med till förskolan.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om barnet har någon form av trygghetssak som skapar trygghet för barnet får ni gärna ta med det till förskolan.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.