• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Lundsgårds förskola ligger naturskönt till i Kvibille, granne till ängar, hästhagar och Kvibille skola. Till förskolan hör en stor gård utrustad för upplevelser och lek.

Avdelningar

Lundsgårds förskola har fyra avdelningar med barn i åldern 1–3 år.

De äldre barnen på Lundsgårds förskola skolas successivt över till Gula husets förskola. För de flesta barn som skolas över sker det vid höstterminens start det år barnet fyller 4 år men det kan ske överskolning även under resten av året samt vid annan ålder beroende på platsbehov. Vid överskolningen ser vi till att barnen har med sig någon/några kompisar.

Utemiljö och närmiljö

Lundsgårds förskola ligger naturskönt till i Kvibille, granne till ängar, hästhagar och Kvibille skola. Till förskolan hör en stor gård utrustad för upplevelser och lek. Tack vare förskolans läge mitt i naturen använder vi oss ofta av naturen i närområdet i vår pedagogiska verksamhet när det gäller allt från rörelse till matematik.

Så arbetar vi – pedagogik

Målsättningen för vår förskola är att barnen ska känna att ”Jag kan – jag duger”. Vi har en stor tilltro till barnens egen kompetens redan från det att de är små.

Hos oss lär vi tillsammans genom att upptäcka, utforska och ställa hypoteser. I förskolan används olika lärmiljöer som snickeri, skapande, bygg, skogen, lekplats mm. Det är i de olika lärmiljöerna som barnen får kunskap och inspiration till leken och sitt lärande. Miljöerna är förändringsbara utefter temaarbetet i förskolan.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med en mjuk start.

Den första tiden är du som vårdnadshavare med hela tiden men så småningom när barnet lärt känna miljön, personalen och de andra barnen kan du börja gå ifrån. Till en början bara en kort stund, sen lite mer.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid det tar.

Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion. Det kan ta kortare tid, men genom att planera för två veckor så slipper du att känna stress.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Föräldrainflytande och föräldrasamverkan

Som förälder är du alltid välkommen att besöka oss här på förskolan. Efter att ditt barn har skolats in på förskolan erbjuder vi uppföljningssamtal efter cirka 2 månader. Vi har föräldramöte på hösten och utvecklingssamtal har vi för varje barn en gång per år. Vid önskemål oeller behov av ytterligare samtal har vi givetvis det.

Vi är även öppna för om ni föräldrar har önskemål eller förslag på andra former av föräldrasamverkan. På förskolan finns ett forum för samråd där representanter för föräldrar, personal och förskolans rektor deltar.

Om ditt barn blir sjukt

Om barnet är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt. Meddela oss också när barnet blir friskt, helst senast 14.00 dagen innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma. Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Säg till någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Egna leksaker, godis och pengar

Egna leksaker, godis och pengar ska stanna hemma. Napp, snutte eller gosedjur kan kännas tryggt att ha med. Det är bra om även nappar och snuttefiltar är namnade

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.