• Halmstads webbplatser

Om förskolan

Jutarums förskola ligger i närheten av skog, hav och olika samhällsfunktioner. Här arbetar utbildade och erfarna förskollärare och barnskötare samt barnbiträden. Vår vision som ska genomsyra allt på vår förskola lyder: "På Jutarums förskola ges var och en förutsättningar att vara sitt bästa jag och blir bemött och respekterad för den man är."

Avdelningar

Förskolan består av två byggnader med tre avdelningar i varje.

Östanvindenhuset

Här finns de yngre barnens avdelningar, Brisen, Havet och Östan, med barn i åldrarna 1–4 år.

Jutarumshuset

Här finns de äldre barnens avdelningar, Nordan, Sunnan och Västan, med barn i åldrarna 3–6 år.

Utemiljö och närmiljö

Jutarums förskola ligger i Söndrum i närheten av Prins Bertils stig som slingrar sig utmed havet mot Tylösand. Det är promenadavstånd till strand och skog men även till Söndrums centrum med olika samhällsfunktioner.

Vår härliga, rymliga utemiljö är varierande och bjuder såväl på lummiga naturliga miljöer, öppna ytor och tillrättalagda lekmiljöer. Våra barn erbjuds rika möjligheter att utmanas, lära, vara nyfikna och ha roligt på vår gård!

Så arbetar vi – pedagogik

Strul och kul – utmanande och lustfyllt lärande

Alla avdelningar och grupper arbetar utifrån vår helhetsidé "Strul och kul” där fokus ligger på ett utmanande och lustfyllt lärande i alla ämnen. Vi utgår från hållbar utveckling när det gäller både miljö, resurser och socialt samspel - vi utbildar världsmedborgare!

Förskolan strävar ständigt efter att utveckla kvalitén på verksamheten och vi tar vår utgångspunkt i forskning kring de pedagogiska relationernas betydelse för alla barns utveckling och lärande. (Sven Persson, Malmö Högskola)

Tillsammans som EN förskola och med en medvetenhet kring de pedagogiska relationernas betydelse, vill vi arbeta för att ge varje barn de bästa förutsättningarna till utveckling och lärande och som en grund för allt vårt arbete ska vår vision för likabehandlingsarbetet ligga:

"På Jutarums förskola ges var och en förutsättningar att vara sitt bästa jag och blir bemött och respekterad för den man är."

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla barn och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt.

Inget barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling i förskolans verksamhet. Förskolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete, det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer, och genom att agera när något händer.

Alla som arbetar i förskola som får kännedom om att ett barn blir utsatt​​ eller upplever på annat sätt visar sig utsatt på förskolan​​, eller om vårdnadshavare uppger att ett barn blivit utsatt, är skyldig att anmäla och utreda händelsen.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på förskolan. Kontakta förskolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Maten på förskolan

Barnen får frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

När ditt barn ska börja på förskolan

Introduktion (inskolning)

Att börja på en förskola innebär en stor förändring för ditt barn och därför är det viktigt med introduktion.

Introduktionen är individanpassad, vilket innebär att det är barnets behov som till största del avgör hur lång tid den tar. Vi rekommenderar att du avsätter omkring två veckors tid för introduktion.

På Jutarums förskola tillämpar vi "Föräldraaktiv inskolning". Det innebär att man som vårdnadshavare är tillsammans med och ansvarar för sitt barn under 3–4 dagar á 5 timmar på förskolan. Barnet har då möjlighet att i lugn och ro lära känna personal och lokaler och det ger dig som vårdnadshavare en god möjlighet att få insyn i vår vardag.

Resterande dagar under inskolningsperioden lämnas barnet på förskolan korta dagar – och man ska som vårdnadshavare finnas tillgänglig för att snabbt kunna komma till förskolan om barnet behöver det. När ni får plats hos oss kommer ni att få mer detaljerad information inför inskolningen.

Om ditt barn är äldre och/eller flyttar från annan förskola kommer ni överens med er nya avdelnings pedagoger om hur just ert barns inskolning ska gå till – vår utgångspunkt tar vi även då i en föräldraaktiv inskolning.

Information till dig som har barn hos oss

Löpande information om vad som händer på förskolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Om ditt barn blir sjukt

Om ert barn är sjukt vill vi att ni meddelar oss på förskolan så fort som möjligt – senast klockan 7.30 samma dag.

Meddela oss också när barnet blir friskt – senast klockan 15.00 dagen innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan efter sjukdom.

Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är så pass bra att det orkar en dag på förskolan med såväl inomhus- som utomhusaktiviteter. Tänk på att det är högre tempo och ljudnivå än hemma.

Barnet ska ha minst en feberfri dag hemma.

Vid maginfluensa uppmanar vi att eventuella syskon i förskola ockå stannar hemma för att minska smittspridningen. Barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar efter sista kräkning eller diarré innan det kommer tillbaka till förskolan.

När du lämnar och hämtar ditt barn

  • Det är mycket viktigt att ni har en direkt kontakt med någon i personalen när du hämtar eller lämnar på förskolan.
  • Det är viktigt att ni håller de tider ni har i ert schema för att vi ska kunna planera verksamheten.
  • Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen.
  • Om någon annan än vårdnadshavarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg. Vi lämnar inte ut barn till någon som ni som vårdnadshavare inte godkänt.

Kläder efter väder

Barnen bör ha oömma kläder, både för inomhus- och utomhuslek. Det underlättar för alla om kläderna är märkta. Vi är ute i alla väder så därför behövs stövlar och regnkläder. Ett extra ombyte är bra att ha liggandes i barnets fack/hylla.

Vila på förskolan

Efter lunchen vilar vi en stund. Det kan se lite olika ut beroende på vilken avdelning barnet går på. De stora kan ha läsvila i soffan, eller vila på madrass med lite lugn musik eller saga. De små barnen sover ute i vagn, eller inne på madrass. Ni får gärna ta med gosedjur och/eller napp som ger trygghet för barnet.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan. Personalen sätter upp lapp när de behöver fyllas på.

Leksaker, godis och pengar

Godis och pengar stannar hemma. Om ditt barn har leksaker så får de visas för kompisarna men lämnas sen i barnets fack/hylla i hallen. Snutte eller gosedjur får tas med till vilan om barnet behöver det.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal då vi pratar om ditt barn i lugn och ro. Du kan också alltid säga till oss i personalen om du behöver prata om något som berör ditt barn eller förskolan.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Personalen på förskolan har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende så stannar det där. Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa måste vi anmäla detta till socialtjänsten.