Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avdelning Lutande planet Teknikförskolan

Vi har barn i åldrarna 3-5 år. Vår målsättning är att teknik ska bli ett naturligt inslag i alla delar av verksamheten. Vårt övergripande tema över året heter "Hur funkar det?" och har alltid teknik som utgångspunkt.

Krokodilen Elvis

Vi har en krokodil som heter Elvis som kommer med tenikuppdrag till barnen.
Vi har fokuserat mycket på tekniskt lekmaterial såsom tekniklego, vanligt lego, byggklossar, teknik/experiment lådor och elbyggsatser, för att stimulera barnens nyfikenhet och leklust

Fri lek

En viktig del i vår verksamhet är fri lek. Vi har leklådor med olika teman, ex frisör, doktor och utklädning. I rolleken tränar barnen bl.a social kompetens, turtagning, empati och fantasi.

Skapande verksamhet

Skapande verksamhet förekommer mycket i vårt temaarbete men vi målar, pysslar och skapar efter alla årstider och traditioner.

Sång/rytmik och gymnastik

Vi har regelbundna sång/rytmik samlingar. Ett av syftena till detta är att vi vill att barnen ska få med sig språkglädje och känsla för rytmik. Gymnastik har vi en gång i veckan i halvgrupper. Viktigt att träna motoriken och att barnen ska få en bra kroppsuppfattning.

Språk

Vi läser mycket böcker, sagor. Vi har boksamtal med barnen. En egen läs och skrivhörna har  vi där barnen kan utveckla sitt intresse för skriftspråket.

Utevistelse

Utevistelse är en naturlig del av verksamheten. Vi försöker att vara ute minst en gång om dagen.