Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avdelning Block och Talja Teknikförskolan

På avdelning Block och Talja finns barn mellan 3 och 5 år. Vi är två förskollärare och en barnskötare som arbetar här. Teknikförskolans övergripande tema är ”Hur funkar det?”. Barn och personal utforskar tillsammans vardagsteknik för att se hur olika saker fungerar. Det kan vara saxar, elvispar och gångjärn bland annat.

Avdelningen arbetar också med tema ”Hus” vilket innebär att vi tillverkar hus på flera sätt, små som stora. Vi använder husets gemensamma verkstad för ett större husbygge. Tillsammans följer vi husbygget vid Klotet för att se hur det fortskrider. Temat genomsyrar hela verksamheten med husbyggen, språklig utveckling, matematiska upplevelser, samarbete och diskussioner.

På torsdagarna har vi gymnastik i husets Fia-sal. Vi använder Mini-röris, ett program från Friskis och Svettis. Vi är också ute på vår gård och rör på oss varje dag.

I våra GPP:er (Gemensam pedagogisk planering) så lyfter vi samtliga läroplansmål inom olika områden som exempelvis naturvetenskap, matematik, måltider, IKT (informations- och kommunikationsteknik) för att alla barn ska få möjlighet till utveckling och lärande.

Vårt förhållningssätt bygger på lyhördhet, respekt, uppmuntran och beröm. Viktigt för oss är att barnen känner sig trygga i gruppen och lär sig att samspela med varandra i leken och i olika aktiviteter och att ha roligt tillsammans!