Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Källviks förskola

Förskolans pedagoger och lärande

Vi har en öppen och tillitsfull dialog med föräldrarna och vi vill att alla ska våga uttrycka känslor och åsikter. Vi är närvarande, medforskande och reflekterande pedagoger. Vi ser alltid till det enskilda barnets behov. Alla barn ges möjlighet att utveckla självständighet och tillit till sina egna förmågor och utifrån sina egna förutsättningar. Tillsammans synliggör vi barns lärande och utveckling genom dokumentation, reflektion och analys.

En utmanande lärmiljö både inne och ute

En utmanande lärmiljö både inne och ute innebär att den utgår från barnens intresse och är föränderlig, tillgänglig för alla, inbjudande och inspirerande. Den är ett komplement till hemmet, rum i rummen både ute & inne. Materialet på förskolan utmanar barnens fantasi och kreativitet.

Barnens inflytande och delaktighet på förskolan

Barnen ges möjlighet att kommunicera på olika sätt, skrift, tal, kroppsspråk, tecken som stöd, bild och form med mera. Barnen ska få känna sig sedda och lyssnade på varje dag, samt känna delaktighet och ta ansvar. Flickor och pojkar ges samma möjligheter till inflytande, fysisk plats och samtalsutrymme. Barnen får tid på sig och får själva välja sin delaktighet.

Alla barn på förskolan ska få känna sig värdefulla genom att bli respekterade, få sina behov tillgodosedda och känna sig som en tillgång. De ska få vara de barn de är, ta tillvara på varandras kompetenser och lära av varandra. Barnen får lära sig att visa respekt, empati och solidaritet för sin omgivning och närmiljö.