Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Ängalyckans förskola

Ängalyckans förskola ligger i Simlångsdalen, cirka 14 km öster om Halmstad. Förskolan har barn i åldrarna 1-5 år på våra fem avdelningar. Avdelningarna Solrosen och Näckrosen har barn i åldrarna 1-3 år och Gullvivan, Vitsippan och Violen har barn i åldrarna 3-5 år.

Gullvivan, Vitsippan och Violen finns på Brearedsskolans område men med egen utemiljö.

Alla barn på Ängalyckans förskola har rätt till:

  • Trygghet som innebär att bli sedd och hörd, känna till rutiner och förväntningar, våga och få lov att vara sig själv, det finns närvarande pedagoger som barnen kan känna sig trygga med och har förtroende för, alla har inflytande, kan påverka och att allas åsikter är värdefulla.

  • Glädje som innebär att ha roligt, skratta med varandra och glädjas tillsammans, positiv stämning, vi har lek och lustfyllt lärande, mötas av positiva och engagerade pedagoger.

  • Gemenskap som innebär att alla ska känna sig värdefulla, alla har lika värde och mångfald berikar, vara en del av förskolan och gruppen oberoende av vad man har för förutsättningar, förmåga att samarbeta och lösa problem – där pedagogerna hjälper till och stöttar, ha roligt och utvecklas, barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande, alla barn känner samhörighet och tillhörighet samt känna att de är en tillgång i gruppen, samspel och delaktighet barn – barn, barn - vuxna, vuxna - vuxna.

  • Empati, hänsyn och respekt som innebär att barnen bemöts med empati, hänsyn och respekt, alla barn blir sedda, hörda och känner sig välkomna, varje individ är unik och ska bli bemött utifrån sina förutsättningar och sina behov, alla har lika värde, barnen leker och lär i samspel med varandra och utvecklar sin empatiska förmåga. Barn kan!

  • En tilltalande och utmanande lärmiljö som innebär att alla barn har rätt till en tilltalande och utmanande lärmiljö, både inne och ute, lärmiljön skall vara inbjudande, accepterande och ge möjlighet att utforska och undersöka utifrån intresse och det verksamheten erbjuder. Våga prova flera gånger! Vi ska ge barnen olika utmaningar och nya erfarenheter tex genom olika aktiviteter och i olika gruppkonstellationer. Ett livslångt lärande grundas.

    Barnen ska ha inflytande i hur miljön utformas och vilka aktiviteter som förekommer. Förskolans miljö är ett komplement till hemmet. Där vi erbjuder lärande material vilket ger barnen möjlighet att utveckla fantasi, eget tänkande, kreativitet och lärande. Reflektera omkring sina egna och varandras tankar och lärande.