Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Inriktning Naturvetenskap och Samhälle (NANAS) på Kattegattgymnasiet

I inriktningen Naturvetenskap och samhälle väljer du att fortsätta med ett av de naturvetenskapliga ämnena Fysik eller Biologi. Obligatoriskt i inriktningen är att du läser kurserna
Samhällskunskap 2 och Geografi 1. Inriktningen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ämnen som exempelvis lag och rätt, nationalekonomi, internationella relationer samt den Europeiska unionen.

Så arbetar vi

I inriktningen naturvetenskap och samhälle strävar vi efter att arbeta tvärvetenskapligt och med stort fokus på aktuella samhällsfrågor, exempelvis dagsaktuella politiska händelser samt globala hållbarhetsfrågor. En ambition är att arbeta praktiskt och med konkreta uppgifter och uppdrag, exempelvis genom deltagande i certifierade FN-rollspel, euroscola samt genomföra projekt som innebär koppling till allmänhet och näringsliv.

Specialiseringskurser

Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering:

I denna kurs får du fördjupade kunskaper inom områden som hållbart samhälle och internationell politik. Du fördjupar ditt vetenskapliga förhållningssätt och lär dig presentera resultat inom valda kunskapsområden. I kursen läggs stor vikt vid att uttrycka kunskaper och föra resonemang såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

Efter gymnasiet

Kan du söka till högre utbildningar inom naturvetenskap och samhällsvetenskap. Detta kan vara en väg för dig som siktar mot att bli miljövetare, socionom, samhällsvetare, psykolog, sjuksköterska eller civilingenjör men det finns många andra yrken du kan nå.

Kurser på Naturvetenskapsprogrammet

Skolverket, Naturvetenskapsprogrammetlänk till annan webbplats

Ansökan till gymnasiet