• Halmstads webbplatser

Verksamheter i Kulturhuset Najaden

Här kan du se vilka verksamheter som finns i Kulturhuset Najaden.

De hyresgäster som fått fasta hyresavtal har ett utökat uppdrag från kulturnämnden. I det ingår att de ska vara en resurs för huset i stort men också kulturpolitiskt för hela kommunen.

Bokning