• Halmstads webbplatser

Att boka en scen eller lokal

Här kan du läsa om att hyra och boka lokal på Kulturhuset Najaden för exempelvis konsert, repetitioner, kurs eller konferens.

Priser

Ordinarie hyra för kommersiell aktör

Ordinarie hyra

Lokal

Per tillfälle

Konsertsal med husvärd och scenmästare

20 000 kronor

Konsertsal – repetition

10 000 kronor

Foajéscen med husvärd och scenmästare

10 000 kronor

Foajéscen – repetition

5 000 kronor

Hyra för föreningar och studieförbund

Hyra för föreningar och studieförbund

Lokal

Per tillfälle

Per timme

Konsertsal med husvärd

5 000 kronor


Konsertsal – repetition

2 500 kronor


Foajéscen med husvärd

2 500 kronor


Foajéscen – repetition

1 250 kronor


Studio och dramasal

750 kronor

200 kronor

Hyra för kommunal verksamhet och Region Hallands kulturverksamhet

Kommunens förvaltningar och bolag samt Region Hallands kulturverksamhet

Lokal

Per tillfälle

Konsertsal med husvärd

10 000 kronor

Konsertsal – repetition

5 000 kronor

Foajéscen med husvärd

5 000 kronor

Foajéscen – repetition

2 500 kronor

Studio och salar

1 500 kronor

Tjänster och extra kostnader

 • Hyreskostnad debiteras enligt gällande hyresavgift. Lämnas lokalen i sådant skick att extra städning krävs debiteras hyresgästen eller arrangören för de extra städkostnaderna med faktisk kostnad, dock minst 1 000 kr exklusive moms, 1 250 kr inklusive moms.
 • Hyresgästen eller arrangören är ersättningsskyldig för skador på lokal, inredning och utrustning. Anmälan om eventuella fel ska omgående meddelas till Halmstad Direkt via e-post direkt@halmstad.se eller telefon 035‑13 70 00.
 • Extra personalinsatser, som tekniker, kostar 450 kronor (exklusive moms) per personal och påbörjad timme.
 • Dansmatta med montering och demontering: 2 000 kronor
 • Montering och demontering av scenpodier: 100 kronor per styck
 • Nyttjande av Steinwayflygel (mod D) inklusive pianostämning: 1 850 kronor
 • Inhyrd teknik: Offert

Betalning

Faktura skickas efter genomfört arrangemang eller en gång i månaden till ansvarig hyresgäst (bokare) enligt uppgifter lämnade vid bokningstillfället.

Fakturan ska betalas inom 30 dagar om ingen anmärkning föreligger mot fakturan. Vid försenad betalning har Halmstads kommun rätt till dröjsmålsränta enligt svensk lag på fakturerat ostridigt belopp. Bestridande eller anmärkning av faktura ska ske inom 15 dagar från fakturans utskriftsdatum.

Den slutgiltiga bokningen ligger till grund för debitering vilket innefattar hyra och alla extra beställningar.

Fri hyrestid i studio och dramasal

Ideella föreningar, studieförbund och kulturaktörer med verksamhet eller säte i Halmstads kommun har fri hyra i tillgängliga i studior och salar, vardagar klockan 8.00–16.00. Den upplåtna lokalen får användas till repetitioner och produktioner för scenkonst, men inte för avgiftsbelagda aktiviteter.

Bokning

Här kan du se vilken lokal som passar till din bokning:

Börja med att läsa igenom all information om priser, avbokning och villkor på denna sida. Gör sedan en förfrågan.

Gör bokningsförfrågan

När du har skickat in din förfrågan kontaktar bokningskoordinatorn dig. Om lokalen är ledig på din önskade tid kommer du då att få skicka in fullständiga uppgifter om bokningen. Därefter blir din bokning godkänd.

Avbokning

Om du behöver avboka ett arrangemang, kontakta bokningskoordinatorn på Kulturhuset Najaden via e-post eller brev. Du får kontaktuppgifter i samband med din bokning.

Kulturhuset Najaden förbehåller sig rätten att bryta längre hyresperioder vid enstaka tillfällen för annan aktivitet eller arrangemang.

Eventuell kostnad vid avbokning

Det kostar ingenting att avboka studion eller dramasalen.

Kostnad vid avbokning av Konsertsalen och Foajéscenen
Du avbokarDu debiteras
Senast 30 dagar innan den bokade tiden.0 kronor
30 dagar – 15 dagar före den bokade tidenHalva lokalhyran
Senare än 15 dagar före den bokade tidenHela lokalhyran

Force Majeure – händelser utanför kulturhuset Najadens kontroll

Om kommunen inte kan hyra ut anläggningen under avtalad tid, på grund av omständigheter som kommunen inte råder över, bortfaller kommunens åtaganden i sin helhet. Det innebär bland annat att hyrestagaren inte har rätt att rikta något ersättningsanspråk mot kommunen. Exempel på omständigheter som kommunen inte råder över är väderförhållanden, strejk, lockout, eldsvåda, explosion, pandemi, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Kulturhuset Najadens kontroll.

Vid ett sådant tillfälle har du alltså inte rätt till ersättningslokal eller ekonomisk ersättning.

Hyresvillkor

Säkerhet och brandskydd

 • Det åligger den som hyr lokaler att ha erforderliga försäkringar, till exempel ansvarsförsäkring för sin verksamhet som bedrivs i de uthyrda lokalerna.
 • Hyresgästen eller arrangören ansvarar ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt för det material som man själv äger och använder i verksamheten.
 • Hyresgästen eller arrangören ska känna till ordningsbestämmelser och regler för brandskydd och säkerhet. Information ges i bokningsmeddelandet efter bekräftad bokning.
 • Om hyresgästen eller arrangören utlöser brandlarm eller utryckningslarm med vilje debiteras hyresgästen denna kostnad.

Ordningsregler

 • Lokalerna hyrs ut i befintligt skick och får bara användas i det syfte, under den tid och på de villkor som avtalats.
 • Hyresgästen eller arrangören är skyldig att ställa i ordning lokalerna och sätta tillbaka de möbler och övrig utrustning som använts på avsedd plats innan lokalen lämnas. Belysningen ska vara släckt, elektrisk utrustning avstängd och fönster samt dörrar ska vara stängda och låsta.
 • Hyresgästen eller arrangören ansvarar för att tobakslagens rökförbud efterföljs under den tid som hyresgästen eller arrangören hyr lokalen.
 • Det är inte tillåtet att ta med egen alkohol.
 • Det är inte tillåtet att ställa upp ytterdörrar eftersom det kan innebära risk för att obehöriga tar sig in i lokalen samt att dörr eller entré kan skadas av till exempel kraftiga vindar och nederbörd.
 • Hyresgästen eller arrangören ansvarar för att hålla samtliga medverkande vid arrangemanget eller aktiviteten informerade om de regler som gäller.

Bokningsvillkor för Konsertsalen och Foajéscenen

Dessa villkor behöver du godkänna när du bokar Konsertssalen eller Foajéscenen.

Bokningsvillkor

 • I hyran ingår lokal, fast teknik, ordinarie städning och en husvärd på arrangemangsdagen. Vid ordinarie hyra ingår även en scenmästare.
 • För extra personal och tjänster, som till exempel teknik- eller scenpersonal och inhyrt material, utgår faktiska kostnader.
 • Arrangören ska själv skaffa, följa och bekosta de myndighetstillstånd som kan behövas i samband med ett arrangemang som till exempel polis, säkerhets- och ordningspersonal.
 • Arrangören ska själv stå för servicefunktioner för artister, samt biljettförsäljning och försäljning av varor på anvisad plats (merchandise) på arrangemangsdagen.
 • Rider eller tekniska behov samt dukning av scen och övrig information ska lämnas i god tid innan arrangemangsdagen.
 • Logecatering, personalcatering och servering ska bokas av arrangör via avtalad entreprenör.
 • All extern utrustning som kräver 3-fas ska innan inkoppling på fastighetens elnät godkännas av Kulturhuset Najaden.
 • Användning av rökmaskin (kräver brandvakt) och all form av öppen låga (levande ljus eller liknande) måste alltid meddelas och godkännas av teknisk producent.
 • Hyresgästen eller arrangören ansvarar för att egen personal, eller egen inhyrd personal, följer gällande arbetsmiljöregler eller föreskrifter.
Gör bokningsförfrågan