Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barn- och ungdomsnämnden 27 maj 2015

På barn- och ungdomsnämndens sammanträde idag presenterades förvaltningens delårsrapport som bland annat tar upp ökningen av barn- och elevantalet i kommunen. Bygget av Steningeskolan och åtgärder utifrån 2014 års patientsäkerhetsberättelse behandlades också.

Förskola och skola ska kunna möta ett ökat barn- och elevantal
Bland viktiga händelser i barn- och ungdomsförvaltningens delårsapport framkommer att genom befolkningstillväxt samt ökat antal nyanlända har det skett en tydlig ökning i barn- och elevantalet i kommunens förskolor och skolor.

För kunna möta det akuta behovet av förskolelokaler har sju förskoleavdelningar startats upp i nya lokaler under våren 2015 och ytterligare två avdelningar i tillfälliga lokaler. Under hösten 2015 planeras 6 avdelningar i inhyrda paviljonger.

För att förvaltningen även ska kunna möta det långsiktiga behovet behövs det en långsiktig planering, både med hänsyn till kvalitet och ekonomi. Därför har förvaltningen, på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden, tagit fram ett förslag till ny organisation skola och förskola för åren 2016-2030 som presenterades den 26 mars och den 29 april.

BUN förordar en F-3 skola i Steninge
I planeringsdirektiv med budget för 2013–2015 finns det avsatt 50 miljoner för att bygga en ny skola och förskola i Steninge. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår i utredningen om den framtida skolorganisationen (BUN 150326) en stadieindelning som ligger i fas med de nationella styrdokumenten, F-3, 4-9, F-9, F-6.

Nämnden förordar att skolan i Steninge byggs för årskurs F-3. En F-3-skola blir liten men det finns samordningsvinster mellan förskola och skola när det gäller öppningar och stängningar samt verksamheten på fritidshemmet.

Utökning av skolläkartjänsten
Patientsäkerhetsberättelsen för 2014 visade på brister kopplade till elevantalet för skolläkarna och flera skolsköterskor. Barn- och ungdomsnämnden har därför idag beslutat att skolläkarresursen förstärks med 0,5 tjänst från och med den 1 september 2015 och att skolsköterskaresursen i skolområde Söder utökas utifrån behovsbedömning under resterande del av 2015.