• Halmstads webbplatser

Evenemang

Här hittar du alla kommande evenemang på kulturhuset Najaden.

Inget förbud mot väskor vid Najadens evenemang

Kulturhuset Najadens verksamheter och arrangemang omfattas inte av polisens beslut om väskförbud.

Polisens beslut om väskförbud har lett till frågor från både arrangörer och allmänhet om vilka arrangemang som omfattas. Kulturhuset Najadens verksamhet är inte tillståndspliktig eller anmälningspliktig och omfattas därför inte av Polismyndighetens beslut.

Kulturhuset Najaden följer kontinuerligt utvecklingen av myndigheters beslut och regler kring säkerhet.