Waldemar Lorentzon

Waldemar Lorentzon (1899–1984) var en av sex konstnärer i Halmstadgruppen. Han studerar tillsammans med kusinen Erik Olson för Fernand Léger i Paris. Lorentzon gör 1938 verket Ödesnatt.

Studietiden

Waldemar Lorentzon föds i Halmstad 1899. Föräldrarna är lantbrukare. Waldemar Lorentzon bildar 1915 gruppen Gnistan tillsammans med sina kusiner Axel och Erik Olson. Debuterar vid en amatörutställning i Halmstad 1919 och blir upptäckt av konstkännaren Egon Östlund som förmedlar kontakt med konstnären Gösta Adrian-Nilsson.

1919 studerar Lorentzon vid Carl Wilhelmsons målarskola och 1920–21 på Althins målarskola i Stockholm. 1922 gör han en studieresa till Tyskland.

Reser till Paris

1923 blir Halmstads borgmästare Bissmark hans mecenat och i början av 1924 åker Lorentzon till Paris tillsammans med kusinen Erik Olson. De blir elever i Fernand Légers målarakademi Académie Moderne och skolas i kubismens anda. I oktober 1924 deltar han i Légers elevutställning i Maison Watteau tillsammans med E. Olson, Franciska Clausen och Otto G. Carlsund, där han bland annat visar Stilleben med nothäfte. Efter en tid i Halmstad åker han tillbaka till Paris hösten 1925 och stannar till sommaren 1926.

December 1925 deltar han i den stora internationella utställningen L´Art d´Aujourd`hui med abstrakt konst med målare som Picasso, Severini och Léger. Ozenfant, som 1918 grundat purismen tillsammans med Le Corbusier, undervisar nu i Légers Académie Moderne och blir Lorentzons lärare. Under sin Parisvistelse influeras han av Marc Chagall samt Giorgio de Chirico, en av surrealismens föregångare. I Halmstad återförenas han med Axel Olson och livnär sig på reklamarbete.

Halmstadgruppen bildas

1929 dekorerar han tillsammans med Axel Olson väggar och tak i kapellet i Skavböke. De bibliska scenerna präglas av tidens avantgarde. På hösten samma år är han med och bildar Halmstadgruppen tillsammans med Axel och Erik Olson, Sven Jonson Esaias Thorén och Stellan Mörner. Influerad av Ozenfant och purismen målar han Violin och kruka 1931 och närmar sig en kort period Art Concret i Nuit transparente 1931. 1932 gifter han sig med Ingrid Sterner.

Waldemar Lorentzon, "Nuit Transparent", 1931

1934 anses Lorentzons konstnärskap vara surrealistiskt. Han deltar i den internationella utställningen Kubisme=Surrealisme 1935 i Köpenhamn och målar sitt mästerverk Kosmisk moder samma år. Under andra hälften av 1930-talet präglas hans surrealism av metafysiska landskap fyllda med dubbelbetydelser. 1938 engagerar han sig i Oxfordgruppen, en internationell religiös väckelserörelse. För Waldemar Lorentzon, liksom för Erik Olson finns det ingen motsättning mellan kristendom och surrealism.

Waldemar Lorentzon, "Kosmisk moder", 1935

40-och 50-talen

Under 1940-talet präglas hans bilder av kriget och det mänskliga lidandet som tar uttryck i en rad religiösa målningar. Han är också delaktig i Söndrumskolonin – en konstnärssammanslutning vid Halmstads kustband, tillsammans med bland andra Sven X:et Erixson, Felix Hatz och medlemmarna i Halmstadgruppen.

1950-talet upptas nästan helt av murala målningar i kyrkor runt om i landet. Under 1950- och 60-talen kom de små bergsbyarna i södra Spanien där han ofta vistas att sätta spår hans målningar. Den stora inspirationskällan kom dock att förbli den halländska kustremsan.

Waldemar Lorentzon går ur tiden 1984.

Waldemar Lorentzon, "Havet ger", 1941

Waldemar Lorentzon, "Ödesnatt", 1938