• Halmstads webbplatser

Besök för skola

Upplev spännande utställningar med både lokal och nationell förankring. Förskola, skola och SFI kan kostnadsfritt boka en visning på Halmstads konsthall med en kunnig guide. Det kommer garanterat att ge gruppen en fördjupad upplevelse av konsten och öppna upp för nya tankar och idéer.

Boka visning för förskola, skola och sfi

Förskola, skola och sfi kan kostnadsfritt boka en visning av aktuell eller kommande utställning. Mötet med samtidskonsten ger tillfälle att träna på att tolka bilder och dess förhållande till omvärlden. Under visningen står samtalet i fokus, och eleverna ges möjlighet att öva på att formulera, uttrycka och motivera ställningstaganden, åsikter och känslor.

Visningen pågår i cirka 30 minuter och anpassas efter ålder.

Förfrågan om visning för förskolor, skolor och SFI

Fördjupningsuppgifter

Efter visningen passar det utmärkt att dela in eleverna i grupper och låta de arbeta analysuppgifterna, eller låta varje elev arbeta på egen hand. Kanske kan de välja var sitt konstverk i utställningen som sedan redovisas? Pennor och suddgummin finns att låna på konsthallen. Passar årskurs 7–9, gymnasiet och vuxna studenter.

Fördjupningsuppgifter, några frågor som kan hjälpa dig att upptäcka konsten

Här är några frågor som kan hjälpa dig att upptäcka konsten! Välj ut ett
konstverk och ta hjälp av frågorna för att tolka det. Prata gärna med en kompis, din lärare eller någon som jobbar på konsthallen om du behöver hjälp.

 1. Beskriv konstverket du har valt. Hur ser det ut?
 2. Vilka material och tekniker har konstnären använt sig av?
 3. I vilken färgskala går konstverket? Är det någon färg som bryter av? Har det någon betydelse?
 4. Kan du hitta några symboler? Kan du förstå deras betydelse?
 5. Finns det någon tydlig idé med konstverket? Försök att formulera den!
 6. Ser du hur arbetet bakom konstverket gått till?
 7. Förklarar titeln vad konstverket handlar om? Förändrar titeln vad du ser?
 8. Får konstverket några andra betydelser av de konstverk som hänger runt
  omkring?
 9. Vilka associationer och känslor får du av konstverket?
 10. Varför valde du detta konstverk?

Följ Halmstads konsthall på Facebook Länk till annan webbplats.!

PS: Du får gärna fota konsten och dela med dig i sociala medier, #halmstadskonsthall, men använd inte blixt tack!