• Halmstads webbplatser

Utställningar

Mjellby konstmuseum – en plats för nya blickar på konsthistorien. Konsthistorien är inte statisk utan behöver hela tiden granskas och kompletteras. Genom våra utställningar presenterar och förmedlar vi nya berättelser och ny kunskap om svensk och internationell 1900-tals-konst – alltid med ett normkreativt perspektiv. Vi strävar efter att ständigt överraska och väcka nyfikenhet hos publiken.

Museet öppnar den 7 september 2024

Mjellby konstmuseum återöppnar med två stora utställningar:

  • Välkomna tillbaka! Nya perspektiv på Halmstadgruppen
  • Thea Ekström – Tonsäker surrealism.


Museet har genomgått en omfattande renovering och tillbyggnad. Vi rustar för framtiden så att konsten och ni besökare kommer att tas ännu bättre om hand med hållbarhet och delaktighet.