Utställningar

Mjellby konstmuseum – en plats för nya blickar på konsthistorien. Konsthistorien är inte statisk utan behöver hela tiden granskas och kompletteras. Genom våra utställningar presenterar och förmedlar vi nya berättelser och ny kunskap om svensk och internationell 1900-tals-konst – alltid med ett normkreativt perspektiv. Vi strävar efter att ständigt överraska och väcka nyfikenhet hos publiken.

Museet är stängt

Museet har stängt för en omfattande renovering och tillbyggnad. Vi rustar för framtiden och museet är planerat att öppna igen 7 september 2024.