Aktuella och kommande utställningar

På Mjellby konstmuseum kan du alltid se Halmstadgruppen. Här kan du även läsa om tillfälliga utställningar vi har på besök.

Museet öppnar den 7 september 2024

Mjellby konstmuseum återöppnar med två stora utställningar som visar Halmstadgruppen och surrealismen i nytt ljus.

Museet genomgår en omfattande renovering och tillbyggnad. Vi rustar för framtiden så att konsten och ni besökare kommer att tas ännu bättre om hand.

Den ena av museets två öppninsutställningar är med museets nytillskott Thea Ekström (1920–1988).

Den andra visar Halmstadgruppen i ljuset av ny forskning och med en utställning som tagits fram tillsammans med barn.

Thea Ekström – tonsäker surrealism

7 september 2024 – 4 maj 2025.

Thea Ekström (1920–1988) föddes och växte upp i Söndrum, Halmstad – ett stenkast från Mjellby konstmuseum som nyligen fått en samling med cirka 300 av hennes verk på deposition.

Målning av Thea Ekström blekt landskap med figurr

Thea Ekström, Utan titel, 1956

Biografi

Thea Ekström (1920–1988) föddes och växte upp i Söndrum, Halmstad. Hon börjar sin konstnärliga karriär inom musiken. På 1950-talet börjar hon i stället uttrycka sig genom måleri – ett måleri som kom att bli helt unikt.

Hennes uttryck skiljer sig mellan årtiondena. I början målar hon mer realistiskt, för att senare övergå till ett mer fritt måleri i sammanhållen färgskala. Trots skillnaderna i sätten att måla, återkommer särpräglade tecken och symboler som håller samman hennes bildvärld över tid.

Utställningen på Mjellby konstmuseum lägger fokus på Thea Ekströms tidiga måleri. I utställningen presenteras en stor mängd material som aldrig förut visats offentligt för publik. Därmed breddas också bilden av ett unikt och tidigare välkänt svenskt konstnärskap, som på senare år oförtjänt fallit i glömska.

I Ekströms 1950-tals måleri finns en stark koppling till surrealismens bildvärld. Här målar hon oändliga landskap, ofta med en känsla av ödslighet. Landskapen befolkas av mänskliga figurer som fått kropparna förvridna. Figurerna har enorma huvuden, stora händer och ögon som öppnar sig och leder vår blick in i andra små världar. Djur och mänskliga kroppar sätts samman och bildar nya figurer. Måleriet är symboltätt med ormar, cirklar, halvmånar, kvistar med löv och andra tecken upptar bildytan.

Under 1960-talet förändras uttrycket. De detaljerade surrealistiska världarna blir abstrakta teckentäta målningar ofta i en och samma färgskala. Symboler och tecken bygger upp motiven. Ristningar, linjer och små återupprepande detaljer blir konstnärens nya sätt att bygga upp bildvärldarna.

Thea Ekströms särpräglade uttryck gjorde att hon kunde etablera sig på den svenska och internationella konstscenen.

Genombrottet sker i Paris 1962 med en stor separatutställning på Galery Raymond Cordier. Därefter följer utställningarna tätt i Paris, Washington, Japan och andra platser. Även i Sverige fick hon stort utrymme på konstscenen och hade flera utställningar genom åren. 1977 gör Sveriges television ett reportage om hennes konstnärskap.

Thea Ekström är representerad på flera stora institutioner som tillexempel Moderna museet, Norrköpings konstmuseum, Västerås konstmuseum och Hallands konstmuseum.

I samband med utställningen produceras en ny bok om Thea Ekström med ny forskning av konsthistoriken Linda Fagerström. Boken ber en bred bild av konstnärens liv och gärning genom årtiondena.