Esaias Thorén

Esaias Thorén (1901–1981) var en av sex konstnärer i Halmstadgruppen. Han studerar, tillsammans med Sven Jonson, för Otto Sköld i Paris. Under 30-talet börjar han måla surrealistiskt.

Studietiden

Esaias Thorén föds 1901 i Halmstad. Fadern är stilmöbelsnickare och konstnärligt lagd inom teater och musik. Detta präglar Esaias Thorén som först vill bli musiker. 1919 upptäcker han Gösta Adrian-Nilssons konstnärskap då han ser målningen Sparrmans flygning och börjar själv måla.

1923 kommer Thorén i kontakt med Sven Jonson och de bildar tillsammans gruppen De Unga med Axel Olson som lärare. Gruppen ställer ut i Halmstad 1924.

Thorén studerar vid Carl Wilhelmssons målarskola i Stockholm 1925.

Halmstadgruppen bildas

Hösten 1926 reser han tillsammans med Sven Jonson till Paris, där de tecknar modell för konstnären Otte Sköld. Men de har svårt att försörja sig utan mecenater och återvänder till Halmstad våren 1927. De öppnar Modern Reklam, en kombinerad ateljé och målarskola som blir en samlingsplats för stadens konstnärer och intellektuella. Ragnar Person blir här en av Thoréns elever.

1928 möter Esaias Thorén GAN personligen för första gången. Samma år träffar han även Stellan Mörner, sonen till landshövdingen i Halmstad, som engagerar honom att tillsammans med Jonson utföra väggmålningar på slottet. 1929 är Thorén med att bilda Halmstadgruppen tillsammans med Waldemar Lorentzon, bröderna Axel och Erik Olson, Sven Jonson och Stellan Mörner. Mot slutet av 1920-talet målar Thorén postkubistiskt, till exempel i Komposition med luta från 1929 men orienterar sig alltmer mot Art Conret och purismen 1930 deltar han i Otto G. Carlsunds utställning Art Concret i Stockholm.

Esaias Thorén, "Häcklöpare", 1929

Surrealismen

1931 studerar Thorén grafik vid Konsthögskolan i Stockholm samma år gör han Urnor och gul form, en renodlat puristisk målning. Under första hälften av 30-talet skapar han också, under inflytande av GAN, en serie skulpturala objekt och reliefer i kubistisk/futuristisk anda. Under 30-talets mitt utvecklar Thorén, liksom övriga medlemmar i Halmstadgruppen, en surrealism.

Esaias Thorén, "Huvudet med stensystrarna," 1940

Thoréns surrealistbilder är fyllda med symbolladdade föremål och människor i livliga, ofta dramatiska scenerier. Den skulpturala karaktären återkommer ofta i hans surrealistiska måleri. 1935 deltar han i den internationella utställningen Kubisme=Surrealisme i Köpenhamn och medverkar vid de internationella surrealistutställningen i Paris 1938. Gifter sig med Greta Cembraeus 1936 och med Elsa 1943.

Andra världskriget, Söndrumskolonin

Under senare hälften av 30-tal och första halvan av 40-talet färgas Thoréns surrealism av den oroliga världspolitiken, exempelvis i verk som Blodsfåglar 1936 och Spelet har börjat 1938.

Esaias Thorén, "Blodsfåglar", 1936

Under 40- och 50-talet är han också delaktig i Söndrumskolonin – en konstnärssammanslutning vid Halmstads kustband, tillsammans med bland andra Sven X:et Erixson, Felix Hatz och medlemmarna i Halmstadgruppen.

Thorén lämnar surrealismen på 50-talet och närmar sig under 60- och 70-talet ett dekorativt stillebenmåleri, ofta med strandfynd, fiskar och skulpturfragment. En surrealistisk ton och lekfullhet lever dock kvar i hans måleri under hela hans liv. Esaias Thorén går ur tiden 1981.