Axel Olson

Axel Olson (1899–1986) var en av sex konstnärer i Halmstadgruppen. Han studerar för Alexander Archipenko i Berlin. Präglad av kriget målar han 1939 verket Hamn.

Studietiden

Axel Olson föds i Halmstad 1899. Han växer upp i en sjömansfamilj men fadern blir senare maskinist. Axel Olson bildar 1915 gruppen Gnistan tillsammans med brodern Erik Olson och kusinen Waldemar Lorentzon. Debuterar vid en amatörutställning i Halmstad 1919 och upptäcks av konstkännaren Egon Östlund som förmedlar kontakt med konstnären Gösta Adrian Nilsson. Tack vare filmskaparen Viking Eggelings syster, som blir hans mecenat, kan Axel Olson fara till Italien och Tyskland för att måla 1922.

1923 bosätter han sig i Berlin och blir elev hos Alexander Archipenko, rysk skulptör och målare. Här kommer han i kontakt med kontinentens avantgarde; Der Sturm, italiensk futurism, rysk konstruktivism och fransk kubism. Han ser utställningar med bland andra Picasso, Léger och Kurt Schwitters. Modellen nedan är målad under denna period.

Axel Olson, "Dynamisk figur", 1923

Tillbaka i Halmstad

Hösten 1924 är Axel Olson tillbaka i Halmstad och blir lärare i målarkretsen De Unga i Halmstad med bland andra Sven Jonson och Esaias Thorén som elever. Parallellt arbetar han under 20-talen med reklamarbeten i Halmstad för försörjningens skull. Våren 1929 får Axel Olson tillsammans med Lorentzon uppdraget att utsmycka Skavböke kapell. De bibliska scenerna i kapellet bär spår av 20-talets avantgarde. I slutet av augusti 1929 är Axel. Olson med och bildar Halmstadgruppen tillsammans med Erik Olson, Waldemar Lorentzon, Sven Jonson, Esaias Thorén och Stellan Mörner.

Mötet med surrealismen

Axel Olsons konst präglas under denna period av postkubism men orienterar sig mot surrealismen 1934. Halmstadgruppen ställer ut i Helsingfors i mars 1934, samt i Köpenhamn 1935 i den internationella utställningen Kubisme=Surrealisme. Samma år målar han Förankring i verkligheten – en målning inspirerad av Salvador Dalí. Axel Olson hämtar sina surrealistiska motiv ur sin vardagliga omgivning, ofta med plogar och ankare som återkommande symboler. Han ställer ut 1937 i London.

Axel Olson, "Förankring i verkligheten", 1935

Vid krigsutbrottet 1939 besöker han brodern Erik Olson som bor utanför Köpenhamn. Här målar Axel Olson verket Hamn som speglar tidens tungsinne. 1940 skickas han i militärtjänst och gör samma år målningen Svart kväll, där tyska bombplan bytts ut mot flygande monster. Under 40-talet deltar han i Söndrumskolonin – en konstnärssammanslutning vid Halmstads kustband, tillsammans med bland andra Sven X:et Erixson, Felix Hatz och medlemmarna i Halmstadgruppen. 1942 har Axel Olson en separatutställning på Gummesons konsthall i Stockholm. Gifter sig men Anna-Lisa Falck 1944.

Axel Olson, "Hamn", 1939

1950-, 60- och 70-tal

1948 reser Axel Olson för första gången till Paris där han stannar två månader. Kontakten med den franska nonfigurativa konsten sätter spår i hans målningar och efter en resa till Provence i början av 50-talet blir hans kolorit ljusare. På 60-talet knyter Axel Olson åter an till ett mer surrealistisk bildspråk med dramatiska motiv i en dovare färgskala.

1973 drabbas han av akut starr och hotas av blindhet. Efter en operation återvänder ljuset i hans bilder och han målar Ögat 1974. Under 70- och 80-talet fortsätter han att använda den halländska kusten som sin stora inspirationskälla. Vanliga motiv är båtar, fiskeredskap, musslor och snäckor. Axel Olson går ur tiden 1986.

Axel Olson, självporträtt, 1946