Erik Olson

Erik Olson (1901–1986) var en av sex konstnärer i Halmstadgruppen. Han studerar, tillsammans med kusinen Waldemar Lorentzon, för Fernand Léger i Paris. 1940 målar Erik Olson Dagspressen, ett nidporträtt av Adolf Hitler.

Studietiden

Erik Olson föds 1901 i Halmstad. Han växer upp i en sjömansfamilj, men fadern blir senare maskinist. Erik Olson bildar 1915 gruppen Gnistan tillsammans med brodern Axel Olson och kusinen Waldemar Lorentzon. Debuterar vid en amatörutställning i Halmstad 1919 och upptäcks av konstkännaren Egon Östlund som förmedlar kontakt med konstnären Gösta Adrian Nilsson. 1924 åker Erik Olson till Paris tillsammans med kusinen Lorentzon. De blir elever i Fernand Légers målarakademi Academie Moderne och skolas i kubismens anda. E. Olson blir nära vän med eleverna Otto G Carlsund och Franciska Clausen och de lär sig av Léger att bygga sina målningar arkitektoniskt med rena klara färger.

Halmstadgruppen, surrealismen

December 1924 till mars 1925 åker Erik Olson till Italien för studier. Han återvänder till Halmstad därefter och gör värnplikt. 1927 är han tillbaka i Paris och börjar arbeta för Léger. Gifter sig med målarinnan Solvig Sven-Nilsson 1929. Samma år är han med och bildar Halmstadgruppen tillsammans med Axel Olson, Waldemar Lorentzon, Sven Jonson, Esaias Thorén och Stellan Mörner. 1930 ansluter han sig till den konkretistiska gruppen Cercle et Carré och gör målningen Röd dominant, en av många plangeometriska kompositioner.

Erik Olson, "Maskinisten", 1924

I slutet av 1930 målar han Handsken är kastad som blir hans första surrealistiska verk. 1931 blir han medlem i gruppen Abstraction-Création, men orienterar sig alltmer mot surrealismen som bryter igenom i Paris vid denna tid. Han förmedlar denna nya konstriktning till övriga medlemmar i Halmstadgruppen. 1934 blir Erik Olson medlem i surrealistgruppen Gravitation och målar Sökaren I som är ett surrealistiskt självporträtt. 1935 deltar Erik Olson i utställningen Kubisme=Surrealisme i Köpenhamn som han dessutom är med och arrangerar.

Erik Olson, "Handsken är kastad", 1930

Tiden i Danmark

1935 flyttar Erik Olson från Paris till Danmark och sällar sig till de danska surrealisterna. 1936 bosätter han sig i fiskebyn Taarbeck utanför Köpenhamn och deltar i internationella surrealistutställningar i London 1936 och 1937. Åren därpå deltar han i ett flertal stora internationella utställningar, bland annat i Paris 1938 och tillbringar somrarna vid den halländska kusten.

1940 målar Erik Olson Dagspressen, ett nidporträtt av Hitler som svartlistas av Gestapo. 1942–43 börjar Erik Olson experimentera med en postimpressionistisk stil. Han flyttar hem till Sverige 1944 och blir bofast i Halmstad. Under 40-talet deltar han i Söndrumskolonin – en konstnärssammanslutning vid Halmstads kustband, tillsammans med bland andra Sven X:et Erixson, Felix Hatz och medlemmarna i Halmstadgruppen. Under denna tid frigör han färgen och formen i sitt måleri och låter den halländska kusten bli en inspirationskälla.

Tavlan går i grått och bland lösa tidningsblad syns krigsplan, Hitler och blod.

Erik Olson, "Dagspressen", 1940

Katolicismen

1950 konverterar Erik Olson till katolicismen och kommer i kontakt med art-sacré-rörelsen i Paris som vill förnya den sakrala konsten. Under 50-talet arbetar han i rörelsens anda och hans religiösa bildvärld blir allt mer abstrakt i stora format. 1963–64 återknyter han till sin surrealism och skapar en ny motivvärld där han blandar sakralt och profant. 1964 ställer Erik Olson ut i New York. Under andra hälften av 60-talet gör han en serie erotiska bilder. Samtidigt och in på 70-talet hämtar han också motiv från tidens oro så som miljöhot etcetera. Syndafloden blir ett vanligt motiv i slutet av 60-talet.

Erik Olson reser till Bretagne i början av 70-talet och målar speglande rymder, labyrinter av omöjliga perspektiv och svävande klippor i ljusa, klara färger. 1977 målar han en triptyk till Vatikanmuseet. På 80-talet återknyter han delvis till sin religiösa och mytologiska bildvärld – nu med helt rena färger och ett intensivt ljus. Erik Olson går ur tiden 1986.

Erik Olson-rummet på Mjellby konstmuseum

I Mjellby Konstmuseums samlingar ingår en betydande samling av Erik Olson. Verken från 1915–1986 är viktiga milstolpar i svensk konsthistoria.

Samlingen består dels av Erik Olsons donation, dels av dennes dotter Viveka Bossons donation i samband med att hon skänkte Mjellby Konstmuseum till Halmstads kommun 1997. Med skiftande utställningar i Erik Olson-rummet vill Halmstads kommun uppmärksamma dessa generösa donationer.

Erik Olson, "Sökaren", 1935