Nya Kattegatt­gymnasiet

Den andra etappen av bygget av nya Kattegattgymnasiet pågår just nu. Byggnaden på drygt 11 000 kvadratmeter kommer att stå klar till höstterminen 2021.

Nya Kattegattgymnasiet-vy från Slottsjordsvägen

En del av nya Kattegattgymnasiet sett från Slottsjordsvägen. Illustration: Fredblads Arkitekter.

Bygget av den andra huskroppen på Kattegattgymnasiets områdep är nu i full gång. Under de senaste veckorna har det hörts ljud från bygget när pålarna till husgrunden slagits ner i marken. Men nu är pålningen avslutad, tidigare än beräknat. I höst kommer stommen att resas och sedan väntar ungefär ett och ett halvt år av invändigt arbete för att färdigställa bygget.

Nya Kattegattgymnasiet kommer att ha plats för 1 600 elever. Illustration: Fredblads Arkitekter.

Byggnaden kommer att bli i två plan och ungefär 11 000 kvadratmeter stor. Den kommer att rymma tillagningskök, matsal, undervisningslokaler för el- och energiprogrammet, VVS- och
fastighetsprogrammet, industriprogrammet och teknikprogrammet samt lokaler för elevhälsan.

Till höstterminen 2021 kommer elever och personal att kunna flytta in i byggnaden.

Etapp ett klar 2020

Den första huskroppen började byggas i mars 2018 och är på drygt 8 000 kvadratmeter. I den ryms Kattegattgymnasiets huvudentré samt nya lokaler för bibliotek, kafé, aula, hörsal, gemensamma
uppehållsytor och administration. I byggnaden blir det också lokaler för elever som går på ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet,
introduktionsprogrammet och språkintroduktionsprogrammet. Till höstterminen 2020 planerar skolverksamheten att flytta in i byggnaden.

Två byggnader blir en

De båda huskropparna kommer att kopplas ihop och bilda en enhet när hela bygget är klart.

Det nya Kattegattgymnasiet kommer att ha plats för 1 600 elever och 180 personal. När de har flyttat in i de nya byggnaderna kommer det som återstår av den gamla skolan att rivas. Den så kallade 1980-talsdelen har använts under byggtiden och hela skolgården kommer inte att kunna färdigställas förrän den delen är borta.

Bygget i siffror:

  • Rivning: 17 000 kvadratmeter (Byggnader från 1960- och
    1970-talen) + 12 000 kvadratmeter (1980-talsdelen)
  • Sammanlagd nybyggnad: 19 600 kvadratmeter.
  • Budget: 560 miljoner