Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hamngatan avstängd inför ledningsarbete

Södra delen av Hamngatan i centrala Halmstad kommer att vara helt avstängd under april månad på grund av arkeologiska utgrävningar. När arkeologerna är klara hävs avspärrningarna tills ledningsarbete inleds.

De arkeologiska undersökningarna görs inför dragningen av nya ledningar för avloppsvatten. De nya rören ska leda avloppsvatten från östra Halmstad till reningsverket på Västra stranden. Nuvarande ledning som ligger på Nissans botten börjar bli gammal och behöver bytas ut.

Ledningen kommer att läggas ner med hjälp av en ny helt schaktfri metod. En stor borr drar röret långt under Nissans botten, utan att det marina livet störs.

Bastion under mark

Vid de arkeologiska undersökningarna inför ledningsarbetet har ett grundfundament från en bastion hittats. Även en strandmur från slutet av 1500-talet har grävts fram. Undersökningarna görs på Hamngatan, mellan Nissan och Scandic hotell.

När undersökningarna är klara så kommer arbete med fjärrvärmeledningar och avloppsledning att fortsätta. Hur detta påverkar framkomligheten är ännu inte klart.