• Halmstads webbplatser

Museibutik

Museet öppnar den 7 september 2024

Mjellby konstmuseum återöppnar med två stora utställningar som visar Halmstadgruppen och surrealismen i nytt ljus.

Museet genomgår en omfattande renovering och tillbyggnad. Vi rustar för framtiden så att konsten och ni besökare kommer att tas ännu bättre om hand.

Den ena av museets två öppninsutställningar är med museets nytillskott Thea Ekström (1920–1988).

Den andra visar Halmstadgruppen i ljuset av ny forskning och med en utställning som tagits fram tillsammans med barn.