Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vattnet tjänligt igen

2012-06-06
Provtagningar visar normala pH-värden i samtliga drabbade områden. I Sennan ombeds man dock fortfarande att spola ledningarna och kontrollera vattnet innan det används.

Spola ledningarna i Sennan


Vattenledningar i Sennan ska spolas i 3-5 minuter första gången de används eftersom vatten med förhöjt pH-värde kan ligga kvar i respektive fastighets ledningssystem. Observera att det bara är boende i Sennan som behöver spola sina ledningar.

Efter omfattande genomspolningar har nya provtagningar visat att ph-värdet nu åter är normalt även i industriområde Kårarp. pH-värdet ser därmed ut att ha normaliserats inom samtliga drabbade områden men man rekommenderar att vara försiktig om vattnet skulle kännas "simmigt" eller tvålaktigt.

 

Så kontrollerar du vattnet


Känn på vattnet med fingrarna. Om det känns "simmigt" eller tvålaktigt kan pH-värdet fortfarande vara förhöjt och vattnet ska därför inte användas. Kontakta i så fall jourtelefon 035-10 54 32.

 

Smuts i vattnet kan förekomma


Smuts i vattnet kan förekomma på grund av att vattenledningsnätet spolats. Detta är partiklar som rycks loss från ledningarna. Partiklarna ska inte vara farliga för hälsan.
Partiklarna kan däremot missfärga textilier. Var därför försiktig till exempel vid tvätt.

 

Kommunens verksamheter


Alla kommunens verksamheter är öppna som vanligt. Detta gäller även verksamheterna inom Sennan/Åled.

 

Orsaken


En utredning kommer skyndsamt att tillsättas för att ta reda på varför denna händelse kunde inträffa. Representanter från kommunen kommer tillsammans med oberoende konsult att påbörja en analys.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun