Vanliga frågor och svar

 • Hjälper kommunen till med störande måsar?


  Närgångna och aggressiva måsar är ett problem. Under perioden 1 april-31 juli är måsar fredade enligt jaktlagen. Det är fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder om det föreligger risk eller olägenhet för människors hälsa enligt Miljöbalken (9 kap). Kommunen hjälper inte enskilda fastighetsägare att ta bort bon, ägg eller fågelungar.
 • Var kan jag bada och hur varmt är det i vattnet?


  Det finns många fina platser att bada på i Halmstads kommun. Du kan välja på att bada i havet, i någon av våra insjöar, utomhusbassänger och badhus.  Hinner du bada på alla badplatser i sommar?Här hittar du senaste mätningen på våra badvatten, du hittar temperaturer på både badplatser vid havet och vid olika insjöar.länk till annan webbplats Det finns även information om hur det går till att ta vattenprovar och varför. Det är Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för  lagstiftningen kring badvatten.
 • När öppnar bassängerna?


 • Förberedelseklass eller språkintroduktion?


  Förberedelseklass är grundläggande undervisning i svenska som andra språk för nyanlända barn i grundskolan, barnen ska snabbt komma in i undervisningen och gemenskapen på sin ordinarie skola. Här kan du ansöka till förberedelseklass.Språkintroduktionen är för dig som är nyanländ i Sverige, om du är asylsökande under 18 år, om du kommer från grundskolans förberedelseklass eller inte har tillräckliga kunskaper i svenska och andra ämnen för att börja på ett nationellt gymnasieprogram. Här kan du ansöka språkintroduktion.
 • När får jag besked om Sommarkraft?


  Om du har ansökt om Sommarkraft ska du ha fått besked via den mejladress du angav i ansökan, i mejlet står det om du fått en placering eller inte.
 • Varför krockar grundskolans avslutning med studenten?


  I möjligaste mån är vår ambition att undvika samma avslutningsdag som gymnasieskolorna. Skolavslutningarna planeras utifrån skol- och gymnasieförordningen, den reglerar när till exempel slutbetyg ska vara inrapporterade. Förvaltningarna kommer att ha fortsatta avstämningar inför kommande läsårsplaneringar då vi arbetar för att ha avslutningarna på olika dagar, tyvärr var detta inte möjligt i år.