Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Strömmen åter på Västra strandens reningsverk

2012-05-24
Vid klockan 13 kom strömmen tillbaka på avloppsreningsverket. Verket var strömlöst i drygt fem timmar, och det är fortfarande oklart hur mycket avloppsvatten som runnit ut i Nissan.
- Vi har inte bräddat magasinen så mycket som vi befarade. Men vi kan inte utesluta att en del avloppsvatten läckt ut, säger VA-chef Lennart Lorick.
Hela avloppsreningsverket stannade då strömmen försvann strax före klockan 8 på torsdagsmorgonen. Orsaken till strömavbrottet var en avgrävd kabel. Reservagregat levererades till anläggningen, men innan de blev inkopplade var kabelbrottet lagat. Laholmsbuktens VA gick ut och informerade allmänheten via radio, och övrig media. Teknik - och fritidsförvaltningens personal har även satt upp lappar vid passagerna ner till Östra och Västra stranden där folk avråds från att bada på grund av utsläppen. De anställda har även muntligen informerat de personer som befann sig på stranden i närheten av Nissans mynning.

Konsekvenserna av eventuella utsläpp är ännu svåra att överblicka. Efter samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret så bör man iaktta försiktighet vid bad det närmaste dygnet, för säkerhets skull. Först på fredagen kommer säkrare prognoser över hur mycket orenat vatten som läckt ut i Nissan.

För mer information kontakta:


Lars-Gunnar Johansson, tel: 076-76 59 527

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun