Framtidens Halmstad

Vi har övergripande mål, vi har riktningar som ska föra oss dit och vi har en vision. Halmstad är en stad som växer och år 2050 ska kommunen ha beredskap för att vi är 150 000 invånare. Målet är att ha attraktiva bostäder, hållbart samhälle, cirkulärt samhälle, god vattenhållning, skola, omsorg och varierad rekreation för alla de som väljer att bosätta sig i Halmstad.

Via vår beslutade strategiska plan fokuserar vi långsiktigt på fyra områden för att bygga ett hållbart och attraktivt samhälle, ge en god service och bra välfärdstjänster inom Halmstads kommun. Våra fyra fokusområden är:

  • Den inkluderande kommunen
  • Miljömässig och ekologisk hållbarhet
  • Attraktivitet och hållbar tillväxt
  • Framtidens välfärd

Vår vision är att Halmstad ska vara en hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad för alla!