Evenemang

Här kan du se kommande evenemang på kulturhuset Najaden.

Restriktioner vid evenemang

Från och med 12 januari gäller nya restriktioner för offentliga tillställningar. Se vad som gäller under respektive evenemang. Grundläggande förutsättningar är:

  • Vid fler än 20 och högst 50 deltagare ska det enbart vara sittande deltagare, max 8 per sällskap och 1 meter mellan sällskapen (både i sidled framåt och bakåt). Vaccinationsbevis får användas.
  • Om antalet deltagare är fler än 50 ska vaccinationsbevis användas tillsammans med anvisad sittplats, max 8 per sällskap och avstånd mellan sällskapen.