• Halmstads webbplatser

Parker

Du kan alltid ta en paus och njuta av miljön i våra parker. Här listar vi ett urval av några av Halmstads mest omtyckta parker.

Andersbergsparken

Anderbergsparken är ett stort grönområde som ligger innanför bostadshusen utmed Anderbergsringen.

Här finns

 • lekplats
 • grillplatser
 • multisportarena
 • landhockeyplan
 • basketplan
 • utomhusscen
 • discgolf
 • hundrastgård
 • parkering vid Anderbergsskolan och Andersbergsringen

Linehedsparken

Linehedsparken är en stor bostadspark som bildar ryggraden i grönstråket som sträcker sig från Andersberg till Östergård. Linehedsparken består av stora gräsytor med dungar av träd och buskar.

Här finns

 • två lekplatser
 • grillplats
 • utegym
 • motionsslinga
 • tennisbanor
 • en amfiteater
 • flera hundrastgårdar
 • parkering vid Linehedsskolan och runt om parken

Linnéparken

Linnéparken är en centrumpark som vänder sig till en bred allmänhet och erbjuder olika aktiviteter.

Här finns

 • lekplats
 • basketplan
 • bmx-cykelbana
 • utomhusbordtennis
 • hundrastgård

Norre katts park

Norre katts park ligger utmed Nissan precis utanför Norre port och Bastionen Norre katt. Parken anlades i mitten av 1800- talet och är till ytan den största centrala parken i Halmstad.

Här finns

Picassoparken

Picassoparken är en av våra mest välbesökta parker i den centrala stadskärnan. Picassoparken är uppkallad efter den cirka 8 meter höga Picassostaty som pryder parken.

Sinnenas promenad

Halmstads Sinnenas promenad vänder sig till alla människor, gamla såväl som unga, och är en del av grönstråket utmed Nissan som knyter ihop Järnvägsparken vid centralstationen med Picassoparken.

Inspirationen till promenaden är hämtad från trädgården för rehabilitering vid Danderyds sjukhus och bygger på tesen att sinnen väcker minnen.

Här finns

Slottsparken

Slottsparken ligger invid Halmstads slott. Dagvattendammen finns här var en gång en del av vallgraven som omgärdade stadskärnan.

Här finns