• Halmstads webbplatser

Ängar

En äng är en fantastik plats för pollinerare att hitta mat i form av pollen och nektar. Den är också väldigt fin att se på. Här kan du läsa mer om varför ängar är viktiga och få tips om hur du själv kan anlägga en äng.

Blommande ängar var ett vanligt inslag i det svenska landskapet förr i tiden men är numera sällsynt i takt med nya odlingsmetoder. Det har gjort att bin och insekter har allt svårare att hitta nektar och boplatser. Bin och insekter är livsviktiga för vår biologiska mångfald och deras hårda arbete ligger till grund för att en tredjedel av all mat som vi äter blir pollinerad och utvecklas till frukter och grönsaker.

En äng kan se ut på flera olika sätt men oftast är det ett öppet fält vars vegetation huvudsakligen består av stråväxter, främst gräs, samt örter. En äng kan vara mycket artrik både när det gäller växter och smådjur. Genom att klippa ängen varje år och ta bort det avklippta materialet skapas en näringsfattig mark. Genom att hålla ängen näringsfattig skapas också förutsättningar för konkurrenssvaga växter och insekter att anpassa sig.

Så skapar du en äng hemma

Vill du skapa en äng hemma finns det lite olika sätt att gå tillväga för att lyckas. Om du ska anlägga en äng i din trädgård, välj en öppen och solbelyst plats där det är väldränerat och näringsfattigt. Du kan också gräva bort en bit av ytan där matjorden är och byta ut mot sand, grus eller särskild ängsjord.

I södra Sverige är den bästa tiden för att anlägga en äng tidig höst. Du kan sedan så ängsfröna för hand eller använda en såmaskin. Om det inte regnar behöver du vattna två gånger per vecka de första tre veckorna efter anläggning. En frösådd tar tre år innan den kan anses helt etablerad och efter de tre första veckorna kan bevattning krävas under torra perioder.

Det tar ett tag för ängen att etablera sig och första året blir det oftast inte så mycket blomning. För att få blomning redan första året kan du även så ettåriga fröer.

Skötsel

Rensa ängen från ogräs en gång i månaden under första året. Gör det för hand så du inte skadar uppkomna plantor.

En gång om året måste ängen tas ner till en höjd på cirka 6–8 centimeter genom så kallad slåtter. Detta ska göras när ängen har blommat klart, ungefär runt augusti–september. Använd gärna en lie eller en röjsåg med gräsklinga för att ta ner ängen. Låt sedan det nedklippta ligga kvar några dagar innan du samlar ihop och bär bort det.

Ha tålamod!

En del arter kräver flera år innan de blommar, så ängen kan komma att se gles ut de första två–tre åren. Men när de har etablerat sig, och du underhåller ängen med rätt skötsel, kommer de sedan att blomma år efter år – till glädje för både dig och pollinatörer!

Halmstad blommar ut

2021 beviljades teknik- och fastighetsförvaltningen bidrag för lokal naturvårdssatsning (LONA-bidrag) från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att starta ängsprojektet ”Halmstad blommar ut” i Halmstads kommun. Med början hösten 2022 anläggs en äng på grönytan mellan Alevallen och Slottsjordsvägen.