Lotteritillstånd

Ideella föreningar och registrerade trossamfund kan anordna lotterier om inkomsten behövs i verksamheten. I vissa fall behöver ni registrera lotteriet hos kommunen eller söka tillstånd hos Spelinspektionen.

Krav på föreningen

För att få lov att anordna lotteri ska föreningen uppfylla följande:

 • Föreningen har stadgar.
 • Enligt stadgarna arbetar föreningen för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dylikt).
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar med mera).
 • Föreningen ska vara öppen för alla.
 • Föreningen har behov av inkomster från lotterier.

Krav på lotteriet

 • Lotteriet får bara hållas inom kommuner där föreningen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.
 • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopplänk till annan webbplats. Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris gånger antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris gånger antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 20 prisbasbelopplänk till annan webbplats.

Lotterier som inte behöver registreras

Om följande är uppfyllt behöver ni inte registrera lotteriet:

 • Lottpriset är högst 1/4000 av ett prisbasbelopplänk till annan webbplats
 • Vinsterna är endast varor
 • Värdet av den högsta vinsten är högst 1/6 av ett prisbasbelopplänk till annan webbplats
 • Lotteriet bedrivs inom en kommun
 • Lotteriet bedrivs i samband med en tillställning eller sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i, eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning eller bingospel.

Registrering eller licens krävs inte heller för lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats (exempelvis ”gilla och dela” i sociala medier).

I övriga fall behöver ni registrera lotteriet hos kommunen.

Registrera lotteri

Om ni behöver registrera lotteri för ett tillfälle eller flera i upp till tre år, gör du det här.

Registrera lotteri hos kommunen

Registrera lotteri för tre år (3-årsregistrering)

Föreningen kan registrera lotteriverksamhet för tre år hos kommunen. Den totala omsättningen i föreningens lotterier (som kräver registrering) får vara max 20 prisbasbelopplänk till annan webbplats. Om omsättningen överstiger detta belopp kan ni inte göra någon ny registrering hos kommunen innan den pågående registreringstiden har gått ut. Då behöver ni istället ansöka om licens hos Spelinspektionenlänk till annan webbplats tills ni kan göra en ny registrering hos kommunen.

Avgifter

 • Registreringsavgift för lotteri enligt lotterilagen: 300 kronor.
 • En kontrollavgift på 3 procent på det totala insatsbeloppet tillkommer, dock max 1 000 kr.

Redovisning

Om ni har registrerat lotteriet hos kommunen, ska ni redovisa det efteråt.

Redovisa lotteri