Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Simundervisning i skolan

Simundervisningen i skolan är en del av idrott och hälsa och målet är alla barn ska ges lika möjligheter att lära sig simma.

Sedan höstterminen 2018 driver Halmstads kommun ett projekt där simundervisningen blir obligatorisk i skolan redan från förskoleklass. Simundervisningen fortsätter sedan i årskurs 2 och 5. Alla elever i klassen deltar i undervisningen och undervisningen anpassas efter elevernas individuella behov.

I årskurs 6 ska alla barn kunna simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge samt hantera nödsituationer vid vatten under olika årstider.

Simundervisningen pågår under två veckor och är förlagd i Halmstad Arenas badhus eller på ett av kommunens utomhusbad.

Olika nivåer

I förskoleklass ligger fokus på att ge alla elever grundläggande vattenvana och i årskurs 2 och 5 är det fokus på simteknik.

Undervisningen är indelad i olika nivåer och har olika fokusområden.

Nivå 1 - Fokus på vattenvana.
Med vattenvana menas att obehindrat kunna vara under vattnet och kunna hantera sin kropp i vattnet.

 • Klara av alla vattenvanemoment
 • Kunna grunderna i bad- och båtvett
 • Ta sina första simtag i något simsätt

Nivå 2 - Fokus på simning

 • 25 meter simning i magläge (bröstsim och/eller crawl) på djupt vatten
 • 25 meter ryggsim på djupt vatten
 • Kunna grunderna i bad-, båt- och isvett
 • Ha kunskap om ”förlängda armen”

Nivå 3 - Fokus på uthållighet och teknik

 • Klara av att falla i på djupt vatten så att huvudet kommer under ytan
 • Efter att ha tagit sig upp till ytan, simma 200 meter i en följd, varav 50 m i ryggläge
 • Hantera nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider
 • Hämta en ring på, för eleven, djupt vatten
 • Hantera nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider
 • Hämta en ring på, för eleven, djupt vatten