Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Covid-19 våra rutiner

Kulturskolan tillhör Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF), och arbetar efter samma riktlinjer som förskolor och grundskola. Halmstads kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn och elever stannar hemma.
Det är vi mycket glada för.

Uppdaterad rutin

Finns konstaterad smitta i hushållet ska barn gå i skola, men inte delta i fritidsaktivitet. Det betyder att om Covid konstateras hos någon i ert/era hushåll ska eleven inte delta i kulturskolans undervisning förrän familjemedlemmen är smittfri. Dvs minst 14 dagar efter positivt provsvar. Har eleven själv symptom - stanna hemma.

Alla friska barn är välkomna

Alla fullt friska barn och elever är välkomna till kulturskolan.
Det är viktigt att vi håller nere antalet besökande och undviker trängsel i korridorer. Därför vill vi att ni så långt det är möjligt lämnar och hämtar barn utanför huset.
Om ditt barn har särskilda medicinska förutsättningar, prata med ditt barns lärare för deras rutiner vid lämning och hämtning.
Handhygien är viktig. Vi vill att barnen tvättar sina händer innan lektion.

Se filmen om hur vi tänker oss att det ska fungera här.länk till annan webbplats

Barn med symptom stannar hemma

Barn som har symptom ska stanna hemma. Det gäller både lättare symptom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symptom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Stanna hemma ytterligare två dagar efter att symtom försvunnit, även vid lindriga besvär.

Om ditt barn får symptom under lektionen, även lindriga, kommer vi meddela er. Äldre barn som brukar ta sig till och från kulturskolan själva, skickar vi hem. Yngre barn behöver ni ha beredskap att hämta.

Evenemang

När det gäller evenemang, konserter, föreställningar etc följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring offentliga tillställningar.