Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Dans

Kulturskolans danskurserPDF   

Att gå på dans kostar 750 kr / termin. Som ny elev kan du prova på de första tre veckorna. Om du inte ska fortsätta dansa så måste du meddela detta innan fjärde lektionen, annars får du betala full terminsavgift. 
Terminerna avslutas med uppvisning/föreställning.

Dansen finns på Kulturhuset Najaden, Fiskaregatan 21. Danskurser hålls också i Oskarström och Simlångsdalen.

Barndans 4-5 år

Här får barnen utlopp för sin rörelse- och dansglädje. Under lekfulla former tränar barnen rytmik, motorik, koncentration, balans och hållning.

Dansmix 6-7 år

Under lekfulla former får barnen grundläggande dansträning. Med betoning på det lustfyllda utforskas olika danstekniker.

Danslust (funktionsvariation)

Vi utgår från individens unika förutsättningar och utvecklas därifrån både som person och grupp. När vi dansar tränar vi bland annat motorik, musikalitet, koordination, balans och att arbeta i grupp. Under okomplicerade former utforskar vi kroppens möjligheter till konstnärligt uttryck i en trygg och stimulerande miljö. Vi vill att eleverna får uppleva lusten och glädjen i dansen och att de får träna på sitt eget rörelseuttryck!

Från åtta års ålder

Som elev kan du dansa balett, jazz/show, streetjazz och skapande dans. Av kulturpolitiska skäl främjas balett och skapande dans, därför kan du som elev på jazz/show och streetjazz välja till antingen balett eller skapande dans utan extra kostnad i mån av plats.

Balett

som elev får du lära dig den klassiska balettens grunder genom att arbeta med hållning, lätthet och långa linjer. En stor del av lektionen sker genom teknikövningar vid stången eller på golvet. Franska termer används för att beskriva positioner, steg och hopp.

Jazz/show

Lektionerna består av uppvärmning, teknikträning och koreografi. Här fokuseras det på bland annat dynamik, smidighet, uttryck och scenframträdande. Alla lärare undervisar i sin individuella stil och många blandar jazztekniken med nyskapande.

Streetjazz

Stilen är en sammansmältning av streetdance (som är ett samlingsnamn för många olika streetstilar) samt jazzteknik. Lektionerna innehåller teknikträning och koreografi. Du övar upp styrka, kondition och koordination när du dansar.

Skapande dans

Skapande dans utgår från det som idag kallas contemporary dance. Du arbetar utifrån kroppens naturliga rörelsemönster och utforskar dina egna rörelser. Grundläggande uppvärmning med dansteknik samt danskombinationer ingår för att ge dig förutsättningar att kunna utveckla ett eget skapande och utforska konstnärliga uttryck.

Från 13 års ålder:

Nivåanpassad undervisning för bättre kvalitet

Vi har nivåanpassad undervisning från 13 års ålder. Grupperna är alltså inte indelade efter ålder. Tanken är att man ska få en anpassad undervisning efter sin nuvarande utvecklingsnivå. Detta innebär att ibland får eleverna dansa med andra elever som är äldre, och ibland med dem som är yngre. I vissa steg/moment är det också viktigt att eleven har utvecklat vissa muskler och är medveten om rätt teknik för att inte skada sig. Vi anser att alla elever på detta sätt får möjlighet att utmanas och bästa förutsättning för vidare utveckling.