Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Trädfällning

Har du önskemål om trädfällning eller beskärning av träd på allmän platsmark kan du lämna in en ansökan om detta via vår e-tjänstlänk till annan webbplats.

Utgör trädet en omedelbar risk för liv och egendom, kontakta Halmstad direkt snarast. Kontakta även Halmstad Direkt om trädet står på skola, förskola eller annan kommunal fastighet.

Vi fäller inte friska träd. Vid bedömning tar vi hänsyn till:

  • Trädets farlighet
  • Hur omgivningen påverkas
  • Träd som är viktiga för djur och natur

Vi tar inte hänsyn till:

  • Löv- eller pollenproblem
  • Att träden skuggar eller skymmer utsikt
  • Mindre kvistar eller ekollon som stör robotgräsklippare och liknande problem

Som fastighetsägare har man enligt jordabalken rätt att såga av grenar och rötter som växer in över tomtgränsen. Du får dock aldrig allvarligt skada trädet och du måste ge den som äger trädet rimlig tid att göra det själv.