Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Parkskötsel och gräsklippning

Att förvalta kommunens parker och grönområden är en växlande och säsongsberoende verksamhet. I Halmstads kommun sköts allmän platsmark, park och natur enligt en skötselplan.

Gräsklippning

Gräsmattor är viktiga inslag i utemiljön. Det finns olika sorters gräsmarker som alla kräver olika skötsel.

  • Gräsmattor
    Dessa finns ofta i parker och andra större områden där gräset ska vara kort hela säsongen. Skötseln sker under sommarperioden med 14-16 dagars intervall. I enstaka parker sker klippning med tätare intervall. Gräsklippningen anpassas efter försommarens snabbare grästillväxt.
  • Gräsytor
    Gräsytor i bostadsområden klipps två gånger per år. Gräsytor som är planterade med lökväxter klipps inte förrän lökväxterna vissnat ner. Det beror på att lökarna behöver näringen i bladen för att kunna blomma nästa år.
  • Gräsyta i trafikmiljö
    Gräsyta med syfte att skapa ett prydligt och välvårdat intryck i trafikmiljöer såsom refuger och rondeller, klipps 5-6 gånger per år. Kravet på gräsytorna är att de inte får skymma eller växa in över vägar, gång- och cykelbanor. För att kunna klippa gräsytor vid vägar måste man ha ett fordon som har ett speciellt påkörningsskydd. Därför anlitar kommunen entreprenörer som har ett sådant skydd. De kör med ett fordon som för ut en arm som klipper ytorna vilket utförs på kvällstid för att inte orsaka trafikstörningar. Gräsytorna klipps 3-4 gånger per år. En del av ytan som är längre ifrån vägen lämnas för klippning av kommunens personal. Berörda vägar är bland annat Laholmsvägen, Växjövägen, Timmermansleden och Tylösandsvägen.

Halmstads kommun har i år (2018) justerat vilka ytor som klipps på vilket sätt. Man kan sammanfatta det på följande sätt: oftare där människor rör sig och vistas. Mer sällan på extra ytor runt omkring. Förändringen görs på samtliga berörda grönområden i Halmstad som kommunen sköter och är varken en satsning eller nedskärning på enskilda områden. Här kan du läsa mer om de justerade rutinerna.

Renhållning

För att hålla rent och snyggt arbetar personal året runt med att tömma papperskorgar och plocka skräp. Genom att kartlägga var människor rör sig mest försöker vi förebygga att skräpet inte hamnar på marken utan i papperskorgen. Renhållningen på allmän platsmark park och natur är indelad i tre olika klasser beroende på hur ofta de ska tömmas. Det finns inga speciella hundlatriner utan bajspåsar kan du lägga i våra papperskorgar.