Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
En färsk kundundersökning på Halmstad Arena Bad visar att besökarna över lag är mycket nöjda med simhallen. Det är andra gången kundundersökningen görs på badet, och 14 år efter invigningen så ligger snittbetyget för anläggningen på 4,3 av 5 möjliga. Besökarna fick också möjlighet att tycka till om framtidens bad, då en utveckling planeras de kommande åren.
Undersökningen gjordes i februari, och presenterades för teknik- och fritidsnämnden på torsdagen. Sammanlagt har 222 personer svarat, och Halmstad Arena Bad får överlag gott betyg. Allra högst raknas personalens bemötande, med ett snittbetyg på 4,4 av 5.
- Jag är väldigt stolt över vår personal, och det sätt dom finns där för våra besökare, säger badchef Annelie Lydén-Bengtsson.

Majoriteten av de svarande tycker att god städning och skötsel av anläggningen är det viktigaste när de besöker badet. Städning och skötsel av omklädningsrum och toaletter fick något lägre betyg än skötseln av anläggningen i stort. Lägst snittbetyg, 3,4 av 5, fick frågan om entrépriserna är rimliga.
- Om man jämför årets undersökning med den som gjordes 2007, så kan man se att folk är mindre nöjda med framför allt entrépriserna och öppettiderna, säger Lisa Petrelius på idrott- och fritidsenheten som gjort undersökningen.

Framtidens bad


För första gången fick de svarande också tycka till om framtiden för badet. Enligt teknik- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 ska en utveckling av Halmstad Arena Bad utredas, och besökarnas tankar om vad de saknar idag blir en viktig pusselbit i planeringen. Innan planerna kan förverkligas krävs dock politiska beslut. Det som flest efterfrågade var en större och bättre utrustad lekbassäng för små barn. Men även motionssimmet är viktigt och många önskade också fler simbanor.

För mer information kontakta:


Annelie Lydén-Bengtsson, badchef 070-374 00 46
Lisa Petrelius, fritidshandläggare 072-237 08 17