Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utredning om ökat användade
av Örjans vall

Hur kan tillgängligheten på Örjans vall öka? Ja, det är frågeställningen i den utredning som teknik- och fritidsförvaltningen nu inlett. I dagsläget klarar gräsmattan av 126 timmars användning per år – vilket varken kommunen eller klubbarna är nöjda med.

Örjans valls A-plan är i dagsläget en matcharena för elitfotboll, vilket innebär specifika krav på driften och skötseln av anläggningen. För att hålla planen i det skick som krävs är antalet matchtillfällen i nuläget begränsade till 42 per år.

För att kunna öka användandet av Örjans vall så har teknik- och fritidsförvaltningen påbörjat en utredning kring vad en omläggning till konstgräs skulle ge för konsekvenser. På tisdagen fick teknik- och fritidsnämnden information om arbetet.

Några siffror går redan att utläsa av utredningen.

– Hade vi lagt konstgräs så finns möjligheten att använda planen 1300 timmar istället för nuvarande 126. Driftskostnaden för naturgräs och konstgräs är i princip densamma. Det gör att varje nyttjad timme på naturgräs blir mellan åtta och tio gånger dyrare än vad den skulle bli på ett konstgräs, säger Ola Magnusson, avdelningschef idrott och fritid.

Utveckling av hybridgräs

Många frågor är dock ännu obesvarade. Till exempel är det oklart vad som gäller kring arrangemang av internationella matcher.

– Vi ska väl inte vara naiva i den frågan. Även om regelverket ger rätt att spela på konstgräs kanske det inte är troligt att Svenska fotbollsförbundet väljer att lägga matcher här. Men samtidigt spelades ju dam-VM senast på konstgräs, säger Ola Magnusson.

Utvecklingen av nya typer av konstgräs, så kallade hybridformer går mycket snabbt. I till exempel England spelar många av de stora klubbarna på en sorts hybridgräs.

– Vi följer naturligtvis detta med stort intresse. Om ett par år finns kanske ett hybridgräs som både funkar att spela på under vinterhalvåret och som våra klubbar kan acceptera, säger Ola Magnusson.

Fler än hälften av klubbarna i Allsvenskan har i dag konstgräs på sina hemarenor.

– Det är inte bara vi i Halmstad som har behövt se över kostnadseffektiviteten. Så länge Örjans vall är en kommunal arena behöver vi ta ansvar för att vi får en acceptabel nyttjandegrad. Men vi får se var utredningen landar, än är det långt ifrån några beslut tagna, säger Ola Magnusson.

Information till politikerna

Politikerna i teknik- och fritidsnämnden fick under sitt möte på tisdagen en kort information av det material som tjänstemännen på förvaltningen inledningsvis sammanställt.

– Tillgängligheten på Örjans vall behöver öka, det är grundinställningen, säger Lars Püss (M), ordförande i teknik- och fritidsnämnden och fortsätter:

– Vi behöver tillmötesgå behoven från både Halmstads BK och Halmia att kunna spela fler matcher på A-planen och även kunna ge dem möjligheter att träna på sin hemmaarena. Men jag hade utöver det gärna sett att vi kunnat öppna för att låta till exempel finaler i olika cuper för ungdomar spelas på Örjans vall. På det viset hade vi skapat mer liv runt Örjans vall, och också gett den lite av den glansen den förtjänar.

– Målet för utredningen är mycket intressant och jag delar förhoppningen om att kunna öka antalet nyttjandetillfällen av elitarenan för elitfotboll. Klubbarnas åsikter, synpunkter om en eventuell förändring väger tungt för mig men jag hoppas att man värderar möjligheterna en omläggning skulle innebära. Jag är positiv till att en utredning nu är igång även om jag inte känner mig direkt delaktig i att ha initierat den. Jag följer hybridgrässpåret med stort intresse, säger Imre Gulyas (S), vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden.