Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Scenkonstens framtid i Halmstad säkras genom samverkan

Kulturnämnden beslutade idag att den teaterverksamhet som Halmstads Teaterförening har ansvarat för, från och med 2016 ska drivas i nära samverkan med Halmstads kommuns kulturförvaltning.

Kulturnämnden beslut innebär att Halmstads Teaterförening erbjuds fortsatt flerårsstöd, men i en lösning där verksamheten bedrivs i nära samverkan med kulturförvaltningen. Föreningen kommer inte att ha någon anställd personal utan kulturförvaltningen avsätter delar av en tjänst för det operativa arbetet. Ansvaret mellan parterna samt storleken på stöd till teaterföreningen slås fast i en överenskommelse som beslutas av kulturnämnden inför budgetbeslut 2016.

- Jag tror denna lösning skulle kunna innebära en "winwin-situation". Föreningen tar fortsatt beslut om medlemsnära frågor, men har en större organisation i ryggen som stöd, säger kulturnämndens ordförande Sven Palmkvist.

Bakgrund

Hösten 2014 hamnade Halmstads Teaterförening i en ekonomisk krissituation. Den löstes tillfälligt genom att föreningen fick 2015 års verksamhetsstöd (720 tkr) utbetalt i förskott. Under våren 2015 förvärrades dock den ekonomiska situationen succesivt och kulturnämnden beviljade ytterligare 85 tkr. De extra medlen kunde dock inte rädda situationen för den anställde som sades upp i augusti 2015. Någon verksamhet kunde inte heller erbjudas under hösten 2015.