Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Planeringen för en bro till stranden i Gullbranna i full gång

Direkt efter förra sommaren inledde teknik- och fritidsförvaltningen samverkan inför ett eventuellt brobygge över Genevadsån, ner till stranden i Gullbranna, trots att finansieringen då inte var klar. I budgeten som klubbades av kommunfullmäktige i december så fick förvaltningen investeringsmedel till en permanent bro, och nu har arbetet intensifierats.

Kommunen har en populär badplats i området och har tidigare lagt ut en tillfällig bro. Det arbetet stoppades dock förra året på grund av arbetsmiljöskäl. Att få bron på plats krävde arbetsmoment som inte är tillåtna.

En permanent förbindelse behövs, men marken i området ägs inte av Halmstads kommun. Området är också ett Natura 2000-område och ett naturreservat, som förvaltas av Länsstyrelsen.

-Det gör processen svårare eftersom vi styrs av andra parter i det här arbetet, säger projektledare Henrik Larsson på teknik- och fritidsförvaltningen.

Bron är viktig för boende och näringsidkare i området. De komplicerade mark- och ägarförhållandena i området gör dock att tillståndsprocessen tar tid.

Tidig samverkan

Redan i höstas hölls ett första samverkansmöte med både Länsstyrelsen, markägaren och räddningstjänsten. Sedan dess har en lämplig plats för den nya bron valts ut, en bit uppströms ån. Dessutom har olika konstruktioner undersökts, och troligen kommer det att handla om en modern hängbro i trä, som är tillräckligt bred för att räddningstjänstens behov ska vara uppfyllda.

Klart är att det kommer att krävas en dispens för arbete i naturskyddsområde från Länsstyrelsen. Det som nu är under utredning är om det krävs en vattendom för att kunna genomföra projektet.

-Vilka tillstånd som krävs blir tillsammans med eventuella överklaganden avgörande för hur lång tid det här kommer att ta, men vårt absoluta mål är att bron ska vara på plats till sommaren, säger Henrik Larsson.