Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt kulturstöd ska gynna konstnärlig utveckling

Kulturnämnden tog i dag beslut om förändringar i Halmstads kommuns kulturstöd. Det kommer till exempel att införas ett nytt stöd för att gynna konstnärlig utveckling, fasta tider kommer att införas för ansökan till arrangemangs- och projektstöd, och större vikt kommer att läggas på tillgänglighet vid beviljandet av de olika kulturstöden.

Ett nytt kulturstöd för konstnärlig utveckling

I dag finns fyra stödformer inom kulturstöd och de är kulturarvsstöd, arrangemangs- och projektstöd, flerårsstöd samt Idépengen som riktar sig till ungdomar. Kulturnämnden tog idag beslut om att införa ännu ett kulturstöd till konstnärlig utveckling.Detta nya stöd kan till exempel ges till kpmpetensutveckling, förstudier, och projekt.

– Genom detta nya stöd hoppas vi kunna ge möjlighet till och stimulera kulturlivet att prova nytt och hitta nya former för sin konstverksamhet, säger kulturnämndens ordförande Sven Palmkvist (M).

Stödet till konstnärlig utveckling, som är på max 10 000 kr per ansökan, kommer att kunna sökas av enskilda personer och/eller grupper med konstnärlig inriktning.

Större hänsyn tas till tillgänglighet

Halmstads kommun strävar efter att utbud och lokaler ska vara tillgängliga för alla. Den som får kulturstöd måste också framöver sträva efter högsta möjliga tillgänglighet vid arrangemang då tillgänglighet kommer att bli en av bedömningsgrunderna vid beviljande av ansökningar.

Fasta ansökningstider för arrangemangs- och projektstöd

Arrangemangs- och projektstöd kan sökas för kulturarrangemang eller projekt, som äger rum i Halmstads kommun. Ansökan för detta stöd har kunnat göras löpande, men framöver kommer det att bli fasta ansökningstider som gäller. Anledningarna är flera. Det blir bland annat tydligt att man har lika stor chans att få sin ansökan beviljad, även om man söker för ett arrangemang som sker i slutet avåret.

– Med fasta ansökningstider kommer det också bli lättare att göra en mer rättvis
bedömning av angelägenheten i respektive ansökan. Då kan vi direkt jämföra alla
ansökningar som kommit in, säger Stefan Hansson (S), kulturnämndens vice
ordförande.

Förändringarna träder i kraft 1 januari 2017 och finns att läsa i sin helhet här.