Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya träd planteras i Tylösand

Miljön vid Tylöhusvägen och Tjuvahålsvägen kommer att få ett nytt utseende. Med start idag, måndag, planterar Halmstads kommun 56 nya träd längs de båda vägarna.

Med de nya planteringarna har Halmstads kommun jobbat framåtsyftande och med ett lite annat tankesätt än det klassiska viset att plantera träd. Istället för att ha en och samma art längs hela vägen kommer trädslagen att variera. På Tylöhusvägen kommer ambra- och tulpanträd att husera. Längs Tjuvhålevägen planteras det ek, tall och al i en mer naturinspirerad sammansättning.

– När vi planerar för nya träd är artvalet en av de viktigaste faktorerna för framgång. Vi vill ha träd som trivs bra på platsen både idag och om 50 år. Vi försöker också prova nya sorter, för att kunna hitta framtidens stadsträd, säger Patrik Cederleuf, landskapsingenjör på teknik- och fritidsförvaltningen.

Anledningen till nyplanteringen är att de tidigare träden inte var så livskraftiga och inte fick den önskade utvecklingen. Jorden har nu renoverats genom att det gjorts nya växtbäddar som ger de nya träden bättre förutsättningar.

– När du har rätt växt på rätt plats blir det inte bara finare, utan det blir oftast också billigare att sköta, säger Patrik Cederleuf.

Halmstads kommun har sedan 2015 arbetat med en trädplan för att få en gemensam syn på utvecklingen av kommunens park- och gatuträd. Ett av målen är att skapa en större variation, vilket är bättre för den biologiska mångfalden och ger högre stabilitet vid eventuella trädsjukdomar. Det viktigaste målet är dock att bidra till en god livsmiljö för invånare och besökare.

– Bra stadsträd kan bland annat rena luften och påverka hälsan positivt. Men för att få de effekterna, är det viktigt att vi gör på rätt sätt.

Planteringen beräknas vara klar under torsdagen.