Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya chefer på kulturförvaltningen

Martin Gillgren, i dag kulturchef i Oskarshamns kommun, blir ny avdelningschef på kulturförvaltningen med ansvar för bland annat biblioteksverksamheten. Dessutom tillsätts Jeanette Winberg som avdelningschef med ansvar för bland annat ungkulturen.

Martin Gillgren är 33 år och har arbetat som chef inom kulturområdet i Oskarshamns kommun sedan 2013. Sommaren 2014 blev han kulturchef och fick det övergripande ansvaret för hela kulturverksamheten i kommunen.

– Jag är mycket glad för att vi har lyckats rekrytera Martin Gillgren till Halmstads kommun. Hans breda kompetens och hans erfarenheter kommer att bli mycket värdefulla för att utveckla kulturen i hela kommunen, säger Kristina Blomquist, kulturchef i Halmstads kommun.

Tillbaka till Halmstad

Martin Gillgren har tidigare arbetat med kompetensutveckling och ledarskapsutveckling inom näringslivet. Dessutom är han utbildad gymnasielärare i historia och svenska, och har bland annat en kandidatexamen i svensk lingvistik från Högskolan i Halmstad.

– Jag bodde fem år i Halmstad och trivdes väldigt bra. Det ska bli jättekul att få komma tillbaka och arbeta i en kommun som satsar så mycket på kultur. Jag ser enorma möjligheter med Halmstad som stad och med en kommun som ser kultur som en självklar del i samhällsutvecklingen. Det ska bli roligt att få vara med och fortsätta driva den utvecklingen, säger han.

Ny organisation i januari 

Vid årsskiftet sjösätter kulturförvaltningen en ny organisation med tre avdelningar.

  • Martin Gillgren blir chef för avdelningen kunskap och samhälle med ansvar för folkbiblioteksverksamheten, konsument Halmstad och medborgarservice på Andersberg.
  • Nuvarande chef för konstavdelningen, Karolina Peterson, blir chef för avdelningen upplevelser och konst.
  • För avdelningen möten och skapande har nuvarande enhetschef på Halmstad arena bad, Jeanette Winberg, rekryterats.

– Jeanette Winberg är en välkänd ledare inom kommunen och kommer med sin handlingskraft att bidra till utveckling av verksamheten och organisationen, särskilt när det gäller barn och ungas fria tid, säger Kristina Blomquist.

Samarbetet stärks

Den nya organisationen innebär bland annat att avdelningarna och avdelningscheferna får ett bredare uppdrag jämfört med dagens.

– Syftet är att stärka samarbetet inom förvaltningen och i kommunen för att möta nya utmaningar och tillvarata möjligheter som bidrar till att kulturen spelar roll i hela kommunen. En föränderlig omvärld kräver en effektivare organisation och ett nytt arbetssätt, inte minst då invånarantalet ökar och konkurrensen om resurserna ökar, säger Kristina Blomquist.