Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu påbörjas röjning i Aleskogen

Alla de vindfällen av tall som legat i Aleskogen ska nu rensas upp. Halmstads kommun anlitar en entreprenör och dess maskiner utför arbetet under vecka 13. Björkarna kommer dock att lämnas kvar.

Aleskogen är ett Natura 2000-område och det krävs speciella tillstånd för att röja i skogen. De vindfällen av tall som legat i skogen sen höstens stormar plockas nu bort. Däremot finns inte tillstånd att plocka bort björkarna. 

Björkarna som fallit över stigar sågas av så att rotvältorna kan puttas tillbaka. Stammarna lämnas sedan i skogen eftersom den döda veden gynnar den biologiska mångfalden i området. De björkar som inte blockerar stigar får ligga kvar som tidigare.

Många träd har fallit vid djurkyrkogården. Det rör sig främst om tallar, och här kommer stammar och grenar att plockas bort.

Rikt djurliv

Aleskogen med en yta på 38 hektar gränsar mot västra strandens sandstrand med låga dyner och vassbälte. Innanför vassen finns ytor som har karaktären av alkärr, med stundtals öppna vattenspeglar.

Kärret är en biotop med rikt djurliv med stor artrikedom av fåglar i form av vadare och sångare. I vattnet finns grodor och salamander. Den torra delen av Alet består av öppen ängsmark och tall- och björkskog.