Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kulturnämnden ser nya möjligheter för kulturlivet i Spikhuset och HP-huset

Kulturnämnden har under en längre tid framfört behovet av lokaler för kulturverksamhet i Halmstad. Under nästa år blir behovet akut, då flera verksamheter bedrivs i lokaler som då ska rivas.

Nu ser kulturnämnden två möjligheter öppna sig, i Hallandspostens före detta lokaler (HP-huset) och i det så kallade Spikhuset och beslöt därför på sitt möte den 22 juni att skicka en begäran om uppdrag och medel för detta till kommunstyrelsen.

Möjlighet till samverkan i HP-huset

Kulturskolan kommer under nästa år att flytta in i nya lokaler i gamla HP-huset på Söder. Där byggs också en konsertlokal och det finns ytterligare lokalytor som är lämpliga för kulturverksamhet. Med kulturskola, konsertlokal och lokaler för kulturlivet i samma byggnad anser kulturnämnden att synergieffekter skulle skapas för utveckling av Halmstad som kulturkommun. Kulturnämndenbeslöt därför på sitt möte den 22 juni att begära att kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret och fastighetskontoret uppdraget att omgående behandla kulturnämndens lokalbehov i anslutning till kulturskolans nya lokaler.

Spikhuset kan bli ett hus för konst

Den andra möjligheten rör det så kallade Spikhuset som ligger i slutet av Tullkammarområdet mot hamnen. Under våren 2016 har konstnären Robert Hais presenterat ett förslag till att omvandla Spikhuset till ett hus för produktion och visning av konst. Här kan ateljéer inrymmas och utställningar och kulturella arrangemang få en plats.

Den rivning av fastigheten som planerades har tillfälligt stoppats för att närmare utreda möjligheten att använda huset för konstnärlig verksamhet. För att klara en uppstart av verksamheten har kulturnämnden beslutat att begära att kommunstyrelsen överför beslutade medel för rivning av Spikhuset till kulturnämnden. Dessa medel kan då istället användas till en uppstart. Eventuella framtida stöd till verksamheten får senare utredas om de kan inrymmas i kulturnämndens budget för kulturstöd.

– Jag anser att ett tydligare uppdrag gällande HP-huset och överförda medel för Spikhuset skulle innebära radikalt förbättrade förutsättningar för Halmstad att vara en av Sveriges främsta kulturkommuner, säger kulturnämndens ordförande Sven Palmkvist (M).

– En ökad tillgång till lokaler skulle ge både befintliga och framtida kulturskapare nya möjligheter. Då kan kultursektorn förnyas i den takt som behövs för en framtida levande kulturstad, säger vice ordförande Stefan Hansson (S).

Spikhuset, som föreslås bli ett hus för konstnärer, består av flera delar på totalt 2600 kvadratmeter. Foto: Robert Hais

Spikhuset, som föreslås bli ett hus för konstnärer, består av flera delar på totalt 2600 kvadratmeter. Foto: Robert Hais