Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Helena Jureén får Lars Johanssons
stipendium 2016

Projektförslaget som Helena Jureén lämnat går ut på att via ett konstnärligt undersökande bland äldre samla in berättelser kopplade specifikt till det halländska landskapet med särskilt fokus på gammal folktro, trolldom och vidskeplighet. Dessa blandas med mer vardagliga anekdoter från förr.

Helena Jureén är född 1981 och hennes konstnärskap tar ofta
avstamp i fragmentariska berättelser som via ljud, bild och text bearbetas till
en helhet. Stipendiesumman uppgår till 100 000 kronor. Resultatet av projektet
kommer att visas på Halmstads Konsthall i juni 2017.

Motivering

"Via ett konstnärligt undersökande samlar Helena Jureén in berättelser från äldre i Halland som hon anser värda att bevara. Genom att gestalta berättelser kopplade till det halländska landskapet via ljud, teckning och bild bevaras och återberättas dessa för framtiden. Mötet som sker mellan en äldre och yngre generation knyter samman kontakten med det förflutna. Hur synen på vardagen, andlighet och folktro tagit sig uttryck i en äldre generations liv möter vår syn på tillvaron idag."

Lars
Johanssonstipendiet

Lars Johanssons minnesfond grundades för att stötta unga
konstnärliga talanger med anknytning till Halmstad. Stipendiet som delas ut
årligen är ett arbets- och resestipendium, vars resultat ska visas på Halmstads
Konsthall kommande år. Minsta sökbara belopp är 50 000 kr. Konstnären ska vara 18-35 år, konstnärligt verksam inom bild och form i ett brett perspektiv och ha koppling till Halmstad genom att vara/ha varit bosatt i kommunen eller vara/ha varit konstnärligt verksam inom kommunen. Stipendiet överlämnas den 4 augusti på Lars Johanssons dödsdag.