Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hagöns badplats tappar EU-märkning

Badplatsen närmast Fylleån, Hagöns camping, förlorar nu EU-symbolen för bra badvatten.

Badplatsen har, under de senaste fyra åren, vid fem provtagningstillfällen av totalt 27 haft för höga halter av E.coli och/eller Intestinala enterokocker och då fått klassificeringen "dålig".

Klassificeringen baseras alltså på de senaste fyra årens analysresultat.

Kommunen har nu i uppdrag att arbeta med hitta orsakerna till att badvattnet inte har kunnat klassificeras som tillfredsställande.

Vidare ska kommunen vidta lämpliga åtgärder för att förhindra, minska eller undanröja orsakerna till den förorening som gjort att badvattnets kvalitet har klassificerats som "dåligt".

Dessutom ska badvattenprofilen på wbbplatsen "Badplatsen" uppdateras med uppgifter om orsakerna till förorening och vilka åtgärder som vidtagits.

Kommunen ska också sätta upp en skylt med symbolen för klassificeringen "dåligt" och avråda från bad vid badplatsen.

Den myndighet som hanterar badvattenfrågor är Havs- och vattenmyndigheten.

Dagvattenutlopp

Sedan tidigare har det konstaterats att badet har vattendrag med dagvattenutlopp på eller intill stranden och att det finns tillfällig föroreningsrisk vid kraftigt regn på grund av läckage från jordbruksmark uppströms Fylleån.

- Vi ska utreda om vi kan hittar källorna till föroreningarna. Ett arbete som kommer att ta tid. När och om vi hittar orsakerna till de förhöjda halterna ska vi göra vad vi kan för att förhindra, minska eller undanröja orsakerna till det dåliga resultaten av provtagningarna, säger Sofia Warpman, avdelningschef vid teknik- och fritidsförvaltningen.

Enligt den författningssamling som gäller ska minst fyra prover tas under en badsäsong inräknat det prov som tas i anslutning till badsäsongens början. Tidigare år har vi tagit sex prover, vilket inneburit varannan vecka, men med anledning av klassificeringen badvattnet fått 2017 kommer vi utöka detta på denna badplats vid Hagöns camping.

Sommaren 2017 kommer provtagning ske varje vecka, från mitten av juni till slutet av augusti, för att få bättre kontroll på badvattenkvaliten. Kommunen kommer även utöka antalet provtagningsplatser uppströms Fylleån och Trönningeån då det är där det bedöms att det finns störst risk för förorening.

Det finns mer information på Havs- vattenmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats och på Halmstads kommuns webbplats.länk till annan webbplats